Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

EVALUAREA ACTIVITĂȚII POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN ARGEȘ, ÎN ANUL 2019

23 ianuarie 2020

În cursul anului 2019, polițiștii Inspectoratului General pentru Imigrări –Serviciul pentru Imigrări al județului Argeș au asigurat managementul șederii în România pentru 2475 de persoane, dintre care 1357 din state terțe și 1118 de cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistați 40 de străini în situații ilegale și emise 15 de decizii de returnare. Totodată, polițiștii de imigrări au aplicat 203 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 90.000 de lei.

În ceea ce privește șederea/rezidența pe teritoriul României, în anul 2019, polițiștii din cadrul Serviciului pentru Imigrări al județului Argeş au asigurat managementul șederii, pe raza județului, pentru 2475 de persoane, dintre care 1357 de străini din state terțe, cei mai mulți din Republica Turcia, Republica Moldova și Nepal și 1118 de cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Franța și Italia.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt: conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE), educaţie, angajare în muncă sau stabilire permanentă pe teritoriul ţării noastre.

Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost primite 32 invitații depuse pentru străini din India, Indonezia, Iordania, Irak, Liban, Libia și Tunisia.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de ședere și au fost emise 893 de permise de pentru ședere temporară și pe termen lung. Au fost eliberate 194 de certificate de înregistrare și 12 cărți de rezidență permanentă.

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 617 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 546 de  avize de angajare/detașare pentru lucrători permanenţi, detașați și înalt calificați.

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință, au fost organizate acțiuni și controale cu forțe proprii și în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, în urma cărora au fost depistați 40 de străini în situații ilegale. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 15  decizii de returnare, prin care s-a stabilit obligația de returnare sau termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României. De asemenea, pentru persoane a fost aplicată măsura de nepermiterea intrării în țară pentru perioade cuprinse între 3, respectiv 6 luni.

Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 203 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 90 000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare și OG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în Româniacu modificările și completările ulterioare.

Controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate rămân acțiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituției la adresa www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru pentru reducerea timpului de așteptare la ghișeu și eficientizarea procesului de preluare a documentelor.

SERVICIUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEȚULUI ARGEȘ

ULTIMA
ORĂ

ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN IAȘI ÎN COOPERARE CU REPREZENTANȚI DIN CADRUL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ IAȘI

Sari la conținut