Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

EVALUARE DE ETAPĂ ÎN DOMENIUL IMIGRAȚIEI

12 aprilie 2019

În primul trimestru al anului 2019, polițiștii de imigrări au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul României pentru 123.000 de persoane. În urma acțiunilor întreprinse au fost depistați 720 străini în situații ilegale, pentru 204 fiind dispuse măsuri de îndepărtare sub escortă. Au fost emise 4747 avize de angajare sau de detașare și au fost sancționați reprezentanții a 196 de societăți comerciale pentru nerespectarea regimului juridic aplicat străinilor angajați. Valoarea totală a sanțiunilor aplicate străinilor și angajatorilor este de peste 2.000.000 de lei.

Inspectoratul General pentru Imigrări a asigurat, în primul trimestru al anului 2019, managementul șederii legale pe teritoriul țării noastre pentru 123.957 de persoane, dintre care 72266  provin din state terţe (cei mai mulţi sunt din  Moldova – 10528, Turcia -9277 şi China -7939) şi 51691 din state membre UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană (Italia -14751, Franţa – 6516 și Germania -6385 etc).

În ceea ce priveşte localizarea lor pe medii, majoritatea cetățenilor străini se concentrează  în  mediul urban, indiferent de ţară/zonă de provenienţă sau durata şederii.

Astfel, în municipiul Bucureşti sunt o treime din cei peste o sută de mii de străini din România şi ocupă primul loc. Mulţi dintre străini locuiesc şi în judeţele Ilfov, Cluj și Timiș. Numărul persoanelor din aceste judeţe depăşeşte cu puţin peste 10000 în Ilfov, 9000 în Cluj şi peste 8000 în Timiș.

O creștere semnificativă, de peste 151%, s-a înregistrat la solicitările privind eliberarea avizelor de muncă/detașare acordate străini. Astfel, polițiștii de imigrari au emis 4747 avize de angajare/detaşare, pentru lucrători permanenţi, înalt calificaţi şi detaşaţi, din totalul de 20.000 aprobate pentru anul în curs.

În vederea asigurării unui climat de ordine și siguranță publică și pentru atingerea obiectivelor prioritare ale Ministerului Afacerilor Interne din programul de guvernare, anul acesta Inspectoratul General pentru Imigrări a pus un accent deosebit pe măsurile de prevenire și combatere a șederii ilegale și muncii nedeclarate a cetățenilor străini, la nivel național. 

Astfel, în primele trei luni, în cadrul  actiunilor întreprinse, polițiștii de imigrări au depistat 720 de persoane în ședere ilegală. Pentru străinii care nu își justificau prezența pe teritoriul României, precum și cei care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 320 de documente de părăsire a teritoriului țării noastre.

Se remarcă o creștere, față de primul trimestru al anului trecut, de peste 112%, la returnarea sub escortă a străinilor de pe teritoriul țării noastre, fiind îndepărtate 204 persoane. Principalele motive înregistrate au fost depistarea la muncă nedeclarată, tentativa/ trecerea frauduloasă a frontierei și nerespectarea deciziei de returnare.

Pentru 92 de migranți, polițiștii au întocmit documentele necesare în vederea luării în custodie publică până la returnarea în țările de origine, în creștere cu 70% raportat la aceeași perioadă a anul trecut.

Ca și alternativă la îndepărtarea forțată, 14 persoane au optat pentru programul de repatriere voluntară umanitară și au părăsit țara noastră la o dată stabilită de comun acord cu Organizația Internațională pentru Migrație.

Polițiștii au sancționat contravențional 1925 de cetățeni străini pentru nerespectarea legislaţiei în domeniul migraţiei. Acestora li s-au aplicat amenzi în valoare totală de 413.925 lei.

O atenție deosebită a fost acordată combaterii muncii nedeclarate a cetățenior străini. Pe această linie au fost sancționate contravențional cu amendă mai multe societăți comerciale, care nu au respectat regimul juridic privind angajarea și detașarea străinilor. Totalul amenzilor fiind în sumă de peste 1.749.200 lei.

De asemenea, în perioada de referință, a fost asigurat accesul la procedura de azil pentru 349 de persoane care au depus cereri de acordare a unei forme de protecţie internațională. Cei mai mulți străini sunt din Irak, Siria, Iran și Afganistan. De asemenea, 53 au primit o formă de protecție internațională, iar aproape 400 au fost înscriși în programul de integrare.

Controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate, asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil,  creșterea capacității actorilor relevanți în susținerea procesului de integrare socială a străinilor, precum și implementarea mecanismului de asigurarea a solidarității între statele membre în cazul unor afluxuri de persoane aflate în nevoie de protecție, rămân acțiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

BIROUL  INFORMARE  ŞI  RELAŢII  PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

INFORMARE PRIVIND PRELUNGIREA DREPTULUI DE ŞEDERE PENTRU DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI COMERCIALE

Sari la conținut