Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

EASO INFO DAY

19 iunie 2019

În fiecare an, la data de 19 iunie se sărbătorește Ziua Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO). În cei șapte ani de activitate ai agenției, Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) împreună cu Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) au susținut construirea unui sistem european comun de azil, rezistent și eficient. Agenția acționează ca un centru de expertiză în materie de azil, oferind sprijin operațional statelor membre cu nevoi specifice.

Anul acesta manifestările dedicate organizării Zilei anuale de informare EASO se concentreză pe operațiunile EASO asupra UE, dar mai ales pe pregătirea experților din statele membre. Folosirea experților statelor membre a fost și continuă să fie un factor esențial care contribuie la valoarea adăugată a agenției pe teren.

Inspectoratul General pentru Imigrări a sprijinit constant acest parcurs prin specialiștii cu atribuții în domeniul azilului care și-au asumat rolul de coordonatori în diferite procese, profesionalismul acestora fiind mereu apreciat atât de către agenție, cât și de autorităților naționale în misiunile EASO.

Pentru a răspunde provocărilor și cerințelor misiunii, în anul 2018 au fost pregătiți 40 de polițiști ai IGI prin intermediul modulelor de pregătire Cercetarea Informațiilor din Țările de Origine și Modulul Dublin III Regulation, urmând ca pe parcursul acestui an alți 40 de polițiști să participe la formarea prin modulele Clauze de Includere Avansat și  Tehnici de Intervievare.

Totodată, o contribuţie deosebită a polițiștilor de la imigrări a fost adusă prin participarea cu experţi la seminarii, grupuri de lucru, reuniuni pe diverse teme de interes, care au condus la elaborarea a diverse documente tehnice în sprijinul Statelor Membre (Rapoarte privind informațiile din țări de origine, Instrucţiuni privind procedura de azil, Broşuri de informare, Manuale de pregătire etc.).

România prin reprezentanții IGI, a participat și susținut activ eforturile agenției de a înființa un birou de suport în Turcia şi de a identifica nevoile statelor membre care efectuează operaţiuni de relocare din Turcia. Astfel, prin expertiza oferită, a fost realizat planul de fezabilitate ce a fost prezentat și supus aprobării în cadrul întâlnirii Comitetului Director al BESA. Prin înființarea biroului de sprijin în Turcia, statele membre care s-au alăturat proiectului pilot, printre care și România, urmează să primească sprijin logistic în vederea realizării misiunilor de selecție și de asistență a grupului țintă.

. . .

EASO este o agenție a Uniunii Europene înființată prin Regulamentul (UE) 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului. Participarea la reuniunile Consiliului de Administraţie al BESA constituie o obligaţie ce revine României, ca membru cu drepturi depline al BESA, aceasta fiind asigurată prin inspectorul general al IGI.

Cea de-a 32-a reuniune a Consiliului de Administrație a avut loc, în această săptămână, la sediul agenției din Malta și a fost prezidată de Dr. David Costello, președintele Consiliului.

Pe agenda de lucru au fost înscrise teme referitoare la situația azilului în UE+, prioritățile agenției în anul 2019, precum și ultimele evoluții privind punerea în aplicare a planului de acțiune al guvernării BESA.

De asemenea, în cadrul întâlnirii a fost prezentat raportul consolidat cu privire la activitatea agenției în anului 2018,  două noi rapoarte de orientare privind informațiile din țara de origine despre Irak și Afganistan și noul ghid BESA privind procedura de azil.

Recomandările de orientare a țărilor au ca scop încurajarea convergenței în aplicarea criteriilor de calificare pentru protecție internațională pentru țările de origine specifice, pe baza unor analize comune și a unor note de orientare ale statelor membre UE +.

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

INFORMARE PRIVIND PRELUNGIREA DREPTULUI DE ŞEDERE PENTRU DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI COMERCIALE

Sari la conținut