Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

DEMARARE PROIECT “CREAREA CONDIȚIILOR NECESARE ÎMBUNĂTĂȚIRII ASISTENȚEI OFERITE DE CĂTRE PRINCIPALII ACTORI RESPONSABILI CU INTEGRAREA MIGRANȚILOR CARE VOR BENEFICIA DE SERVICII ÎN CADRUL CENTRULUI REGIONAL DE PROCEDURI ȘI CAZARE A SOLICITANȚILOR DE AZIL CREVEDIA”

5 septembrie 2023

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Cod 2014RO05M90P001

AXA PRIORITARĂ 9 -CARE – Măsuri imediate pentru acordarea de sprijin cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina

OBIECTIVUL SPECIFIC 9.2 – Suport tehnic pentru operaționalizarea CRPCSA Crevedia

Inspectoratul General pentru Imigrări anunță demararea proiectului ”Crearea condițiilor necesare îmbunătățirii asistenței oferite de către principalii actori responsabili cu integrarea migranților care vor beneficia de servicii în cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Crevedia”, care se va finaliza în luna decembrie 2023.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 9 -CARE – Măsuri imediate pentru acordarea de sprijin cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, OBIECTIVUL SPECIFIC 9.2 – Suport tehnic pentru operaționalizarea CRPCSA Crevedia.

Cele trei categorii de migranți vizate de prezentul proiect și care vor beneficia de servicii în cadrul centrului regional de proceduri și cazare pentru solicitanții de azil Crevedia sunt: solicitanții de azil, beneficiarii unei forme de protecție și străinii cu un drept de ședere în România.

Obiectivul general al proiectului: crearea conditiilor necesare in vederea operationalizarii centrului regional Crevedia ce va asigura condiții adecvate de recepție, asistență a solicitanților de azil, beneficiarilor unei forme de protecție internațională și străinilor cu un drept de ședere din România,  Județul Dâmbovița.

Prin proiectul de față se dorește susținerea unei evaluări cât mai realiste a oportunităților de integrare pe plan regional pe care îl vor avea străinii ce vor beneficia de serviciile de integrare furnizate de către reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări și organizațiile neguvernamentale colaboratoare/partenere în cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil de la Crevedia, in raport cu profilul socio-economic, cultural si administrativ local, precum și sprijin pentru realizarea proiectului de documentație de atribuire necesare pentru operaționalizarea acestui centru regional. Ambele intervenții vor contribui la creșterea standardului de viață și facilitarea integrării în societatea românească a categoriilor de străini vizate și totodată la consolidarea capacității administrative a autorităților naționale implicate.

Costul total al proiectului este de 267.750 lei cu TVA, din care 189.990 reprezintă contribuția UE  (84,44%) și 35.010 lei  contribuția națională (15,56%).

Principalele activități ale proiectului sunt următoarele:

  1. Asigurarea asistenței tehnice de specialitate (servicii de consultanță) în vederea întocmirii documentației tehnice (caietului de sarcini), ce va sta la baza contractării serviciilor de realizare a proiectului tehnic de execuție necesar operaționalizării Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Crevedia.
  2. Contractarea serviciilor de specialitate în vederea realizării unei cercetări ce va viza următoarele aspecte privind integrarea:

Cercetarea va avea în vedere două componente:

a) o analiză a implementării legislației naționale și europene cu accent pe prioritatile si modalitatea de punere in aplicare a Planului de Acțiune privind Integrarea și Incluziunea 2021 – 2027 elaborat la nivelul Comisiei Europene;

b) evaluarea capacității autorităților locale din județul Dâmbovița (comuna Crevedia și municipiul Târgoviște) și a societății civile de a răspunde nevoilor de integrare a migranților pe cele trei componente socio-economică, culturală și administrativă.

Concluziile studiului se vor constitui într-un raport de cercetare care va fi pus la dispoziția Inspectoratului General pentru Imigrări și va fi diseminat actorilor locali implicați în asistența străinilor cu reședință în Județul  Dâmbovița.

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN IAȘI ÎN COOPERARE CU REPREZENTANȚI DIN CADRUL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ IAȘI

Sari la conținut