Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

DECIZIA DE RETURNARE

28 octombrie 2021

Decizia de returnare constituie actul administrativ prin care Inspectoratul General pentru Imigrări constată şederea ilegală pe teritoriul României a străinului şi stabileste obligaţia acestuia de returnare, precum şi termenul pentru plecarea voluntară.

 

Decizia de returnare se emite cetăţenilor străini în următoarele situaţii:

a) la solicitare acestora, când şederea pe teritoriul României a devenit ilegală;

b) sunt depistaţi cu şedere ilegală ori care a depăsit perioada de şedere sau zona de frontieră stabilite prin acordul care reglementează regimul juridic privind micul trafic la frontiera comună;

c) în cazul revocării sau anulării dreptului de şedere ori a refuzului prelungirii dreptului de şedere;

d) în cazul anulării/revocarii permisului de mic trafic de frontieră sau a vizei de intrare în România;

e) la încetarea dreptului de şedere pe termen lung iar cetăţeanul strain nu a solicitat prelungirea dreptului de şedere temporară.

Termenele în care străinii carora le-a fost emisă o decizie de returnare sunt obligaţi să părăseasca teritoriul României curg de la data la care decizia de returnare le-a fost comunicată.

Decizia de returnare poate fi contestată în termen de 10 zile de la data comunicării la curtea de apel în a cărei rază de competenţă teritorială se află structura Inspectoratului General pentru Imigrări care a emis decizia de returnare.

Instanţa soluţionează cererea în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia. Hotărârea instanţei este irevocabilă. Contestaţia depusă, în termenul legal, împotriva deciziei de returnare suspendă executarea măsurii de îndepărtare.

Străinii care solicită emiterea deciziei de returnare vor prezenta la ghiseul formaţiunii teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrări, pe a cărei rază de competenţă se află, paşaportul ( original şi copie – paginile care conţin datele de identitate, valabilitatea documentului şi ultima ştampilă de intrare).

În cazul nerespectării dreptului de şedere pe teritoriul României conferit prin viza de intrare sau prin permisul de şedere, pe lângă emiterea deciziei de returnare, împotriva cetăţenilor străini mai pot fi dispuse următoarele măsuri: nepermiterea intrării în România şi sancţionarea contravenţională.

Împotriva străinilor care nu respectă decizia de returnare sau nu au părăsit voluntar teritoriul României pot fi dispuse măsuri de îndepartare sub escortă.

 

Decizia de returnare dă posibilitatea străinului să părăsească ţara neînsoţit, astfel:

a) în termen de 15 zile, pentru:

  • străinul care a fost depistat fără drept de şedere ori care a depăşit perioada de şedere sau zona de frontieră stabilite prin acordul care reglementează regimul juridic privind micul trafic la frontiera comună;
  • străinul al cărui permis de mic trafic de frontieră sau a cărui viză a fost anulată sau revocată;

b) în termen de 30 de zile , pentru:

  • străinul care solicită emiterea deciziei de returnare înainte de a fi depistat fără drept de şedere;
  • străinul căruia i-a fost anulat sau revocat dreptul de ședere temporară ori i-a fost refuzată prelungirea acestui drept;
  • străinul căruia i-a încetat dreptul de şedere lung, dacă nu îndeplineşte condiţiile de prelungire a dreptului de şedere temporară pentru unul din scopurile prevazute în OUG nr. 194/2002 cu modificările şi completările ulterioare.

c) În situaţii temeinic justificate, ținând seama de circumstanţele specifice ale fiecărui caz în parte, cum ar fi durata şederii legale, existenţa copiilor care frecventează şcoala şi existenţa altor legături familiale, termenul acordat poate fi prelungit, la cerere, cu până la 30 de zile.

 

Decizia de returnare poate fi suspendată în următoarele situaţii:

  • este părintele unui minor care urmează cursurile unei instituţii de învătământ de stat ori particulare, acreditate sau autorizate provizoriu potrivit legii, până la finalizarea anului şcolar;
  • este căsatorit cu un alt străin care are un drept de şedere temporară sau permisiunea de a rămâne pe teritoriul României, iar căsătoria nu este de convenienţă;
  • se află în situaţia de nepermitere a ieșirii din România (este învinuit sau inculpate într-o cauză penală şi magistratul a dispus instituirea interdicţiei de părăsire a teritoriului sau localităţii ori a fost condamnat prin hotărâre judecatorească rămasă definitivă şi are de executat o pedeapsă privativă de libertate).

În cazul suspendării deciziei de returnare, străinul poate solicita tolerarea rămânerii pe teritoriul României.

ULTIMA
ORĂ

10 BĂRBAȚI DIN NEPAL AU FOST ÎNDEPĂRTAȚI SUB ESCORTĂ DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN CADRUL CENTRULUI DE CAZARE A STRĂINILOR LUAȚI ÎN CUSTODIE PUBLICĂ OTOPENI

Sari la conținut