Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

Cum pot să obțin un drept de ședere pe teritoriul României dacă sunt soț/soție/partener/părinte/copil al unui cetățean român?

19 noiembrie 2021

Membrii de familie ai cetăţenilor români vor solicita direct misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României din statul în care au reședinţa, viza de lungă şedere pentru reîntregirea familiei.

Pot solicita viza pentru reîntregirea familiei următoarele categorii de persoane:

– străinii căsătoriţi cu cetăţeni români;

– străinii necăsătoriţi care convieţuiesc cu cetăţeni români necăsătoriţi, dacă au cel puţin un copil împreună, denumiţi în continuare parteneri;

– copiii cetăţeanului român, ai soţului/soţiei sau ai partenerului, inclusiv cei adoptaţi, care: nu au împlinit vârsta de 21 de ani,se află în continuarea studiilor şi nu au depăşit vârsta de 26 ani; deşi sunt adulţi, aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale;

– rudele de gradul I în linie ascendentă ale cetăţeanului român sau ale soţului/soţiei acestuia;

– străinul părinte al cetăţeanului român minor, dacă face dovada faptului că minorul se află în întreținerea sa sau că există obligaţia plăţii pensiei de întreținere, obligație pe care străinul şi-o îndeplinește cu regularitate;

– străinii, membrii de familie ai cetăţenilor români, care fac dovada că sunt înregistraţi cu drept de rezidenţă în alt stat membru în această calitate.

Solicitarea de viză pentru membrii de familie ai cetăţenilor români, va fi însoțită de certificatul de căsătorie eliberat de autorităţile române sau transcris în condiţiile legii, ori după caz, de dovada existenței legăturii de rudenie sau a calităţii de partener.

Solicitanţii de viză pentru străinii membrii de familie ai cetăţenilor români, care fac dovada că sunt înregistraţi cu drept de rezidenţă în alt stat membru în această calitate, va fi însoţită de documente care să ateste că sunt înregistraţi cu drept de rezidenţă în alt stat membru, în calitate de membru de familie al cetăţeanului român.

Acordarea vizei de lungă şedere pentru reîntregirea familiei poate fi refuzată atunci când solicitarea se întemeiază pe o căsătorie de convenienţă constatată anterior, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgentă, sau când se constată existenţa unei stări de bigamie sau poligamie.

ULTIMA
ORĂ

ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN IAȘI ÎN COOPERARE CU REPREZENTANȚI DIN CADRUL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ IAȘI

Sari la conținut