Ministerul Afacerilor Interne
Print

Cum pot să obțin un drept de ședere pe teritoriul României dacă sunt acționar/asociat la o persoană juridică română?

7 aprilie 2021

Alte scopuri

Dacă sunteţi cetăţean al unui stat din afara Uniunii Europene şi a Spatiului Economic European şi doriţi să rămâneţi pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de timp pentru alte scopuri trebuie să îndepliniţi o serie de condiţii, in concordanţă cu scopul ales.

 

Ce inseamnă alte scopuri?

Categoria alte scopuri conţine o serie de activităţi pe care dumneavoastră le puteţi desfășura pe teritoriul României. Astfel, puteţi rămâne aici: ca administrator al unei societăţi comerciale, pentru formarea profesională neremunerată sau ca voluntar, pentru tratament medical de lungă durată sau pentru alte activități ce nu contravin legilor române.

 

Administrator

Dacă veniţi ca administrator al unei societăţi comerciale trebuie să faceţi dovada că îndepliniţi în mod cumulativ următoarele condiţii: aveți calitatea de administrator al firmei, la data solicitării nu sunteţi asociat sau acţionar la societatea comercială în cauză sau la altă persoană juridică română şi nu aţi avut aceste calităţi în ultimii 2 ani. Alte condiţii care trebuiesc îndeplinite: la firma respectivă nu mai există un alt străin care a obţinut un drept de şedere în acest scop, iar societatea comercială a realizat un aport de capital sau transfer de tehnologie de cel puţin 50.000 euro.

 

Formarea profesională neremunerată

Dacă veniţi în România în scopul formării profesionale neremunerate în cadrul unui furnizor de pregătire profesională acreditat ori în cadrul unei întreprinderi din sectorul public sau privat, autorizate în condiţiile legii să desfăşoare astfel de activităţi, trebuie să aveți încheiat un contract de formare profesională și să dispuneți de mijloace de întreținere în cuantum de cel puțin salariul mediu brut pe economie lunar pentru întreaga perioadă înscrisă în viză.

 

Pentru voluntariat

Ca voluntar în România trebuie să aveţi încheiat un contract de voluntariat cu o persoană juridică de drept public sau de drept privat fără scop lucrativ, denumită organizaţie-gazdă, precum și poliță de asigurare civilă. Contractul va cuprinde menţiuni cu privire la activitatea pe care urmează să o desfăşuraţi, condiţiile în care sunteţi monitorizați în îndeplinirea sarcinilor, orele de lucru, precum și, după caz, formarea profesională la care participați, necesară îndeplinirii serviciului de voluntariat. Entitatea-gazdă asigură cazarea, mijloacele de întreţinere şi asigurarea medicală pentru întreaga perioadă de valabilitate a vizei, cheltuielile și/sau banii de buzunar precum și eventualele costuri privind îndepărtarea. Trebuie să aveţi vârsta de peste 14 ani inclusiv, iar dacă străinul este minor trebuie să aveţi încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea pe teritoriul României în acest scop. Entitatea-gazdă face dovada că a încheiat o poliță de asigurare civilă, cu excepția voluntarilor care participă la Serviciul European de Voluntariat.

 

Pentru tratament medical de lungă durată

Dacă urmaţi un tratament medical de lungă durată, în cadrul instituţiilor medicale publice sau private, trebuie să prezentaţi scrisoare de acceptare din partea instituţiilor respective, în care să fie precizate diagnosticul şi durata tratamentului. Poate rămâne cu dumneavoastră şi un eventual însoţitor, care să vă asiste dacă sunteţi în imposibilitatea de a vă îngriji singur, dar numai dacă acest lucru este menționat expres în scrisoarea de acceptare.

Puteți obţine o viză de lungă şedere pentru scopurile precizate mai sus, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. (Consultaţi lista acestora).

 

VIZA DE LUNGĂ ȘEDERE

Pentru obținerea vizei de lungă şedere pentru alte scopuri trebuie să depuneţi următoarele documente:

  • documente din care să rezulte una dintre calităţile menţionate mai sus;
  • dovada asigurării medicale pe perioada de valabilitate a vizei;
  • dovada asigurării condiţiilor de cazare;
  • certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din țara de origine.

 

Taxa de viză este de 120 Euro şi se achită în statul în care faceţi solicitarea.

Ca și procedură internă, viza de lungă şedere primește aprobarea Centrului Național de Vize numai după obţinerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrări. Avizul se emite în cel mult 30 de zile de la primirea solicitării, cu posibilitatea de prelungire a termenului cu 15 zile.

Viza de lungă ședere se acordă pentru o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii.

 

PERMISUL DE ȘEDERE

După intrarea în România trebuie să obţineti un permis de şedere. Acesta atestă dreptul dumneavoastră de şedere în România și îl puteţi obţine de la formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din judeţul în care locuiţi. Pentru obţinerea permisului de şedere veţi depune personal o serie de documente cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de şedere acordat de viză. De asemenea, aveţi posibilitatea de a depune documentele și prin intermediul aplicației online, disponibilă la adresa https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/

Sari la conținut