Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

Cetățenii din statele UE/SEE

1.1. Activități dependente/independente 

 Enumerarea acestor activități nu are caracter limitativ. 
 Pot fi înregistrați și cetățenii UE/SEE care desfășoară alte activități pe teritoriul României, în condițiile legii.

 

Angajare în muncă

 1. cerere tip;
 2. carte de identitate /paşaport (original şi copie),
 3.  contract de muncă (original și copie) sau adeverință eliberată de angajator (original),
 4. „print screen” din registrul general de evidență a salariaților, la secțiunea unde se regăsesc datele referitoare la contractul de muncă, ștampilat și semnat de către angajator pentru confirmarea veridicității documentului prezentat;

Detaşati

 1. cerere tip;
 2. carte de identitate sau pașaport (original și copie);
 3. contractul de detașare, adresă de detașare traduse și legalizate în condițiile legii și adresă din partea filialei / societății din România prin care să confirme faptul că este detașat pe perioada stipulată în contractul de detașare;

Activităţi comerciale

 1. cerere tip;
 2. carte de identitate sau paşaport (original și copie);
 3. certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, denumit în continuare ONRC prin care se poate face dovada că desfășoară activități comerciale în condițiile legii – are calitatea de administrator;

Activităţi economice

 1. cerere tip;
 2. carte de identitate sau paşaport (original și copie);
 3.  dovada faptului că solicitantul poate exercita activitatea economică în condițiile stabilite de OUG nr.44/2008 cu modificările și completările ulterioare-Certificat constatator eliberat de O.N.R.C. (original și copie);

Activităţi profesionale

 1. cerere tip;
 2. carte de identitate sau paşaport (original și copie);
 3. dovada faptului că solicitantul poate exercita activitatea profesională – autorizație sau aviz (original și copie) eliberat conform legii speciale;

Voluntariat

 1. cerere tip;
 2. carte de identitate sau paşaport (original și copie);
 3.  contract de voluntariat (original și copie) încheiat cu organizația gazdă, în conformitate cu dispozițiile legii speciale;

Activităţi umanitare

 1. cerere tip;
 2. carte de identitate sau pașaport (original și copie);
 3. avizul Comisiei interdepartamentale pentru coordonarea și sprijinirea activităților umanitare din cadrul Ministerului Sănătății Publice (original și copie);
 4. adresa din partea organizației gazdă prin care se confirmă că persoana în cauză desfășoară activități religioase în cadrul acesteia, dacă avizul nu cuprinde această precizare;

Activităţi religioase

 1. cerere tip;
 2. carte de identitate sau paşaport (original şi copie);
 3. avizul Secretariatului de Stat pentru Culte (original şi copie);
 4. adresă din partea organizației gazdă prin care se confirmă că persoana în cauză desfășoară activități religioase în cadrul acesteia, dacă avizul nu cuprinde această precizare;

1.2.Rezidenţa în baza mijloacelor de întreţinere

 1. cerere tip;
 2. carte de identitate sau paşaport (original şi copie);
 3. dovada mijloacelor de întreținere;
 4. dovada asigurării de sanatate – cu excepția persoanelor care au calitatea de asigurat fără plata contribuţiei potrivit art.213 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

1.3.Studii

 1. cerere tip;
 2. carte de identitate sau paşaport (original şi copie);
 3. documente care atestă faptul ca este înscris la o instituție de invăţământ acreditată;
 4. dovada mijloacelor de întreţinere;
 5. dovada asigurării de sănătate cu exceptia persoanelor care se incadrează la art.213 alin.(1) lit. a) din Legea nr.95/2006, cu modificările și completările ulterioare;

1.4.A. Membrii de familie (cetățeni UE/SEE/Confederația Elvețiană)

 1. cerere tip;
 2. carte de identitate sau paşaport (original şi copie);
 3. copia cărții de identitate/documentului de călătorie și copia documentului care atestă rezidența pe teritoriul național a cetățeanului Uniunii Europene;
 4. act de stare civilă care atestă căsătoria sau, după caz, documentele care atestă legătura de rudenie cu rezidentul;
 5. dovada mijloacelor de întreţinere;
 6. dovada asigurării de sănătate;

1.4.B Membrii de familie ai cetaţeanului român

 1. cerere tip;
 2. carte de identitate sau paşaport (original şi copie);
 3. act de stare civilă care  atestă căsătoria sau, după caz, documentele care atestă legătura de rudenie cu rezidentul;
 4. cartea de identitate valabilă a cetățeanului român în original și copie;
 5. dovada asigurării de sănătate;

1.4.C.Parteneri și persoane aflate în întreținere (cetățeni UE/SEE/Confederația Elvețiană)

 1. cerere tip;
 2. carte de identitate sau paşaport (original şi copie);
 3. copia cărții de identitate/documentului de călătorie și copia documentului care atestă rezidența pe teritoriul național a cetățeanului Uniunii Europene;
 4. documente care atestă aceste calități;
 5. dovada mijloacelor de întreţinere;
 6. dovada asigurării de sănătate;
ULTIMA
ORĂ

ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN IAȘI ÎN COOPERARE CU REPREZENTANȚI DIN CADRUL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ IAȘI

Sari la conținut