Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

CARE SUNT CONDIȚIILE PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE MUNCĂ PENTRU LUCRĂTORII STAGIARI?

27 februarie 2024

În conformitate cu prevederile articolului 9 din Ordonanţa nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, avizul de angajare pentru lucrători stagiari se eliberează exclusiv angajatorului persoană juridică în vederea încadrării în muncă a unui străin pentru efectuarea unui stagiu cu durată determinată în scopul obţinerii unei calificări profesionale sau îmbunătăţirii pregătirii profesionale, precum și al îmbunătățirii cunoștințelor lingvistice și culturale. Durata stagiului nu poate fi prelungită.

Condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători stagiari sunt următoarele:

  • angajatorul a depus diligenţe pentru încadrarea în muncă în vederea efectuării stagiului a unui cetăţean român, a unui cetăţean al altui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, a unui cetăţean al Confederaţiei Elveţiene sau a unui străin titular al dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României;
  • angajatorul intenţionează să încadreze în muncă un străin pentru efectuarea unui stagiu cu durată determinată în scopul obţinerii unei calificări profesionale sau îmbunătăţirii pregătirii profesionale, precum şi al îmbunătăţirii cunoştinţelor lingvistice şi culturale;
  • străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze în muncă deţine o diplomă de absolvire a învăţământului superior obţinută în ultimii doi ani care precedă data cererii sau participă la un ciclu de studii care conduce la obţinerea unei astfel de diplome şi nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare pe teritoriul României.

Informații suplimentare găsiți aici: https://igi.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2024/01/ORDONANTA-nr.-25-din-26-august-2014.pdf

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

72 DE POSTURI SCOASE LA CONCURS ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU EMIS, ÎN PRIMA JUMĂTATE A ACESTEI LUNI, PESTE 1.700 DE PERMISE DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE

Sari la conținut