Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

ATELIER DE LUCRU PE TEME PRIVIND MIGRAȚIA ȘI AZILUL, SUB EGIDA FORUMULUI SALZBURG

7 iunie 2018

Inspectoratul General pentru Imigrări organizează în perioada 07-08 iunie a.c., la București, ,,Atelierul de lucru pe subiecte de migrație și azil”, sub egida Forumului Salzburg – mecanism regional de consultări politice și cooperare multilaterală.

La activitate au fost invitați să participe reprezentanți ai structurilor de specialitate în domeniul azilului și migrației din state membre ale Forumului Salzburg și ale Grupului Prietenilor Forumului Salzburg din Balcanii de Vest și din Republica Moldova.

Scopul atelierului este realizarea unui schimb de informații și bune practici în gestionarea fenomenului migrației și azilului, întărirea cooperării și dialogului dintre autoritățile din statele membre ale Forumului și autoritățile competente din Balcanii de Vest.

Pe agenda evenimentului sunt prevăzute subiecte referitoare la experiența autorităților române în identificarea imigranților ilegali pe teritoriul național, gestionarea sistemului de recepție în contextul actualei situații operative și al schimbărilor Sistemului European Comun de Azil, precum și un schimb de opinii privind situația în domeniul migrației și azilului la nivelul statelor membre ale Forumului Salzburg și ale Grupului Prietenilor Forumului Salzburg.

***

Înființat din iniţiativa Austriei în anul 2000, Forumul Salzburg este o platformă pentru dialog multilateral şi coope­rare în materia securităţii interne. România este membru al Formului Salzburg din anul 2006, alături de alte state precum Austria, Republica Cehă, Ungaria, Bulgaria, Polonia, Slovacia, Croaţia şi Slovenia.

Scopul acestei iniţiative a fost acela de a oferi sprijin statelor aflate în vecinătatea estică a Austriei în procesul de aderare la Uniunea Europeană şi de a înlesni eforturile acestora de integrare europeană. Între timp, toate ţările ce au aderat la această iniţiativă au devenit state membre ale Uniunii Europene, ceea ce le-a făcut să împărtăşească interese şi standarde comune în domeniul securităţii interne.

Cooperarea în cadrul Formului Salzburg este bazată pe o abordare structurată pe trei paliere: cooperarea în cadrul UE, cooperarea regională, cooperarea cu țările terțe.

Începând cu luna ianuarie a.c., România deține președinția semestrială rotativă a Forumului.

BIROUL  INFORMARE  ŞI  RELAŢII  PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

72 DE POSTURI SCOASE LA CONCURS ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU EMIS, ÎN PRIMA JUMĂTATE A ACESTEI LUNI, PESTE 1.700 DE PERMISE DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE

Sari la conținut