Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

ASPECTE DIN SITUAȚIA OPERATIVĂ A POLIŢIŞTILOR DE IMIGRĂRI DIN VASLUI, ÎN ANUL 2021

25 ianuarie 2022

În cursul anului 2021, polițiștii Biroului pentru Imigrări al județului Vaslui au asigurat managementul șederii şi rezidenţei pe teritoriul României pentru 607 de persoane, dintre care 472 din state terțe și 135 cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistați 33 de străini în situații ilegale și emise 17 decizii de returnare, iar 2 cetățeni străini au fost îndepărtați sub escortă. De asemenea, au fost emise 752 de avize de angajare pentru lucrători permanenți. Totodată, polițiștii de imigrări au aplicat 37 de sancțiuni contravenționale în valoare de 10400 de lei.

Activitatea polițiștilor din cadrul Biroului pentru Imigrări al județului Vaslui s-a desfășurat pe parcursul anului 2021 în conformitate cu atribuțiile conferite de legislația în vigoare pe linie de migrație și luând în considerare dispozițiile legale, recomandările și măsurile emise de prevenire şi limitare a răspândirii infectării cu coronavirus (COVID-19).

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări – Biroul pentru Imigrări al județului Vaslui, în cursul anului 2021, au asigurat managementul șederii şi rezidenţei, pe raza județului, pentru 607 de persoane, dintre care 472 străini din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova, Turcia, China şi 135 de cetățeni ai Uniunii Europene/SEE, majoritatea din Italia, Bulgaria şi Spania.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE), angajare în muncă sau stabilire permanentă pe teritoriul ţării noastre.

În ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost soluţionate 3 invitații depuse pentru străini din Irak și Pakistan și 4 cereri de admisie în scopul reîntregirii familiei pentru cetățeni din Belarus și Muntenegru.

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 752 cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, în calitate de lucrători permanenţi, majoritatea străinilor provenind din Republica Moldova, Bangladesh, Sri Lanka și Nepal. Dintre acestea 742  de cereri au fost avizate pozitiv, iar 10 cereri au fost respinse.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de ședere și au fost emise 278 permise de ședere, dintre care 270 pentru ședere temporară și 8 pentru ședere pe termen lung. Au fost eliberate 35 de certificate de înregistrare pentru cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH.

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință, au fost organizate 44 de acțiuni și controale cu forțe proprii și în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, în urma cărora au fost depistați 33 străini în situații ilegale.

Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 17 decizii de returnare prin care s-a stabilit obligația de returnare sau termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României, un cetățean străin a fost luat în custodie publică în vederea returnării, altul a fost returnat direct la frontieră,  iar 14 au fost puşi în legalitate. În 5 dintre cazuri a fost aplicată măsura nepermiterii intrării pe teritoriul României pentru perioade cuprinse între 6 luni și 5 ani.

Polițiștii de imigrări au aplicat 37 de sancțiuni contravenționale în valoare de 10.400 de lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată sau a O.G. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare.

Controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate rămân acțiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituției la adresa www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru reducerea timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a documentelor.

BIROUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI VASLUI

ULTIMA
ORĂ

ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN IAȘI ÎN COOPERARE CU REPREZENTANȚI DIN CADRUL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ IAȘI

Sari la conținut