Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

ASPECTE DIN SITUAȚIA OPERATIVĂ A INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI, ÎN ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ

8 august 2022

Poliţiştii de imigrări, în ultima săptămână, au emis cetăţenilor străini şi europeni 1.835 de documente privind şederea sau rezidenţa pe teritoriul României și au gestionat 5.085 de cereri de avize de angajare şi 1.953 solicitări de viză. S-au înregistrat 275 de cereri de acordare a unei forme de protecţie internaţională, s-au emis 260 de documente temporare de identitate eliberate pentru solicitanții de azil, iar pentru 78 de persoane au fost întocmite hotărâri de respingere a cererilor. La bugetul de stat au fost încasate taxe în valoare de 951.610 lei. De asemenea, au fost aplicate 293 de sancțiuni contravenţionale, cu amendă în valoare totală de 119.325 lei, cetăţenilor străini şi angajatorilor pentru nerespectarea prevederilor legale privind regimul juridic al străinilor şi angajarea în muncă a acestora.

Prioritățile operative ale polițiștilor din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, în perioada 1-7 august a.c., au vizat controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a cetățenilor străini, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate, precum și asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil.

Astfel, în perioada de referință, în ceea ce priveşte admisia în România, au fost înregistrate 1.953 desolicitări de viză, au fost soluționate 1.329, dintre care 1.277 au fost avizate favorabil și 52 au fost avizate negativ.

Totodată, au fost înregistrate 1.614 cereri de prelungire a dreptului de ședere pentru cetăţenii statelor terţe, iar pentru cetăţenii europeni au fost înregistrate 295 de cereri în vederea emiterii certificatelor și cărților de înregistrare a rezidenței. Cetățenilor străini le-au fost emise 1.786 depermise de ședere temporară și pe termen lung.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt angajare în muncă și reîntregirea familiei.

Polițiștii de imigrări au efectuat 667 de acțiuni, controale și verificări în teren, la nivel naţional, pe linia prevenirii şi combaterii şederii ilegale și a muncii nedeclarate a cetăţenilor străini, cu efective proprii şi în colaborare cu structuri având atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice și specialiști din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă, în cadrul cărora au fost depistaţi 123 de cetăţeni străini cu şedere ilegală.

De asemenea, pentru 109 de persoane au fost emise decizii de returnare, cu termen de plecare voluntară de pe teritoriul României, 15 persoane au fost îndepărtate sub escortă, iar pentru 34 de persoane a fost dispusă măsura de luare în custodie publică, până la returnarea lor de pe teritoriul țării noastre.

Au fost înregistrate 2.563 de solicitări privind emiterea avizelor de angajare/detașare, soluţionate 2.522 de cereri, iar dintre acestea 2.270 au fost aprobate şi 252 respinse.

În aceeași perioadă, polițiștii de imigrări au aplicat 293 de sancţiuni contravenţionale cu amendă în valoare de 119.325 lei cetăţenilor străini şi angajatorilor, pentru nerespectarea prevederilor legale privind regimul juridic al străinilor şi angajarea în muncă a acestora.

Totodată, la bugetul de stat au fost încasate taxe în valoare de 951.610  lei

În perioada de referinţă, au fost înregistrate 275 de cereri de azil, solicitanții aflându-se în diferite stadii de procedură. De asemenea, 14 solicitanți au primit protecția statului român, pentru 78 de cetățeni străini au fost emise hotărâri de respingere a cererilor de acordare a unei forme de protecție internațională, iar pentru 2.094 de cetățeni ucraineni și terți sosiți din Ucraina ca urmare a conflictului armat, au fost emise permise de ședere ca beneficiar al protecției temporare. Pentru 260 de solicitanți de azil și 49de beneficiari de protecție în România, polițiștii au emis documente temporare de identitate sau permise de ședere care le atestă reședința în țara noastră.

Activitatea de prevenire și combatere a șederii ilegale şi a muncii nedeclarate a cetățenilor străini reprezintă o prioritate a Inspectoratului General pentru Imigrări în vederea creșterii gradului de siguranță a cetățeanului, printr-un control permanent asupra respectării legislației în domeniul migrației.

ULTIMA
ORĂ

REZULTATELE OBŢINUTE DE POLIŢIŞTII SERVICIULUI PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI BIHOR, ÎN PRIMUL SEMESTRU AL ACESTUI AN

Sari la conținut