Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

ASPECTE DIN SITUAȚIA OPERATIVĂ A INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI, ÎN ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ

25 iulie 2022

Poliţiştii de imigrări, în ultima săptămână, au emis cetăţenilor străini şi europeni 1.928 de documente privind şederea sau rezidenţa pe teritoriul României și au gestionat 5.220 de cereri de avize de angajare şi 1.409 solicitări de viză. S-au înregistrat 288 de cereri de acordare a unei forme de protecţie internaţională, s-au emis 428 de documente temporare de identitate eliberate pentru solicitanții de azil, iar pentru 143 de persoane au fost întocmite hotărâri de respingere a cererilor. La bugetul de stat au fost încasate taxe în valoare de 943.928 lei. De asemenea, au fost aplicate 273 de sancțiuni contravenţionale, cu amendă în valoare totală de 311.125 lei, cetăţenilor străini şi angajatorilor pentru nerespectarea prevederilor legale privind regimul juridic al străinilor şi angajarea în muncă a acestora.

Prioritățile operative ale polițiștilor din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, în perioada 18 – 24 iulie a.c., au vizat controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a cetățenilor străini, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate, precum și asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil.

Astfel, în perioada de referință, în ceea ce priveşte admisia în România, au fost înregistrate 1.409 solicitări de viză, au fost soluționate 1.079 dintre care 1.004 au fost avizate favorabil și 75 au fost avizate negativ.

Totodată, au fost înregistrate 1.380 de cereri de prelungire a dreptului de ședere pentru cetăţenii statelor terţe, iar pentru cetăţenii europeni au fost înregistrate 301 cereri in vederea emiterii certificatelor și cărților de înregistrare a rezidenței. Cetățenilor străini le-au fost emise 1.896 permise de ședere temporară și pe termen lung.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt angajare în muncă și reîntregirea familiei.

Polițiștii de imigrări au efectuat 552 de verificări în teren, la nivel naţional, pe linia prevenirii şi combaterii şederii ilegale și a muncii nedeclarate a cetăţenilor străini, cu efective proprii şi în colaborare cu structuri având atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice și specialiști din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă, în cadrul cărora au fost depistaţi 171 de cetăţeni străini cu şedere ilegală.

De asemenea, pentru 191 de persoane au fost emise decizii de returnare, cu termen de plecare voluntară de pe teritoriul României, 11 persoane au fost îndepărtate sub escortă, iar pentru 25 de persoane a fost dispusă măsura de luare în custodie publică, până la returnarea lor de pe teritoriul țării noastre.

Au fost înregistrate 2.543 solicitări privind emiterea avizelor de angajare/detașare, au fost soluţionate 2.677 de cereri, dintre acestea 2.371 au fost aprobate şi 306 au fost respinse.

În aceeași perioadă, polițiștii de imigrări au aplicat 273 de sancţiuni contravenţionale cu amendă în valoare de 311.125 lei cetăţenilor străini şi angajatorilor, pentru nerespectarea prevederilor legale privind regimul juridic al străinilor şi angajarea în muncă a acestora.

Totodată, la bugetul de stat au fost încasate taxe în valoare de 943.928 lei

În perioada de referinţă, au fost înregistrate 288 de cereri de azil, solicitanții aflându-se în diferite stadii de procedură. De asemenea, 9 solicitanți au primit protecția statului român, pentru 143 de cetățeni străini au fost emise hotărâri de respingere a cererilor de acordare a unei forme de protecție internațională, iar pentru 1.884 de cetățeni ucraineni și terți sosiți din Ucraina ca urmare a conflictului armat, au fost emise permise de ședere ca beneficiar al protecției temporare. Pentru 428 de solicitanți de azil și 32 de beneficiari de protecție în România, polițiștii au emis documente temporare de identitate sau permise de ședere care le atestă reședința în țara noastră.

Activitatea de prevenire și combatere a șederii ilegale şi a muncii nedeclarate a cetățenilor străini reprezintă o prioritate a Inspectoratului General pentru Imigrări în vederea creșterii gradului de siguranță a cetățeanului, printr-un control permanent asupra respectării legislației în domeniul migrației.

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

72 DE POSTURI SCOASE LA CONCURS ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU EMIS, ÎN PRIMA JUMĂTATE A ACESTEI LUNI, PESTE 1.700 DE PERMISE DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE

Sari la conținut