Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

ASPECTE DIN SITUAȚIA OPERATIVĂ A INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI, ÎN ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ

18 iulie 2022

Poliţiştii de imigrări, în ultima săptămână, au emis cetăţenilor străini şi europeni 1.478 documente privind şederea sau rezidenţa pe teritoriul României și au gestionat 5.949 cereri de avize de angajare şi 1095 solicitări de viză. S-au înregistrat 348 cereri de acordare a unei forme de protecţie internaţională, s-au emis 219 de documente temporare de identitate, iar pentru 77 de persoane au fost întocmite hotărâri de respingere a cererilor. La bugetul de stat au fost încasate taxe în valoare de 734.367 lei. De asemenea, au fost aplicate 230 de sancțiuni contravenţionale, cu amendă în valoare totală de 358.225 lei, cetăţenilor străini şi angajatorilor pentru nerespectarea prevederilor legale privind regimul juridic al străinilor şi angajarea în muncă a acestora.

Prioritățile operative ale polițiștilor din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, în perioada 11 – 17 iulie a.c., au vizat controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a cetățenilor străini, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate, precum și asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil.

Astfel, în perioada de referință, în ceea ce priveşte admisia în România, au fost înregistrate 1.095 solicitări de viză, au fost soluționate 680 dintre care 664 au fost avizate favorabil și 16 au fost avizate negativ.

Totodată, au fost înregistrate 1.522 cereri de prelungire a dreptului de ședere pentru cetăţenii statelor terţe, iar pentru cetăţenii europeni au fost înregistrate 274 de cereri in vederea emiteriicertificatelor și cărților de înregistrare a rezidenței. Cetățenilor străini le-au fost emise 1.462 permise de ședere temporară și pe termen lung.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt angajare în muncă și reîntregirea familiei.

Polițiștii de imigrări au efectuat 561 de verificări în teren, la nivel naţional, pe linia prevenirii şi combaterii şederii ilegale și a muncii nedeclarate a cetăţenilor străini, cu efective proprii şi în colaborare cu structuri având atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice și specialiști din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă, în cadrul cărora au fost depistaţi 207 cetăţeni străini cu şedere ilegală.

De asemenea, pentru 119 persoane au fost emise decizii de returnare, cu termen de plecare voluntară de pe teritoriul României, 18 persoane au fost îndepărtate sub escortă, iar pentru 43 persoane a fost dispusă măsura de luare în custodie publică, până la returnarea lor de pe teritoriul țării noastre.

Au fost înregistrate 3.116 solicitări privind emiterea avizelor de angajare/detașare, au fost soluţionate 2.833 de cereri, dintre acestea 2438 au fost aprobate şi 395 au fost respinse.

În aceeași perioadă, polițiștii de imigrări au aplicat 230 de sancţiuni contravenţionale cu amendă în valoare de 358.225 lei cetăţenilor străini şi angajatorilor, pentru nerespectarea prevederilor legale privind regimul juridic al străinilor şi angajarea în muncă a acestora.

Totodată, la bugetul de stat au fost încasate taxe în valoare de 734.367 lei

În perioada de referinţă, au fost înregistrate 348 cereri de azil, solicitanții aflându-se în diferite stadii de procedură. De asemenea, 4 solicitanți au primit protecția statului român, pentru 77 decetățeni străini au fost emise hotărâri de respingere a cererilor de acordare a unei forme de protecție internațională, iar pentru 1.562 de cetățeni ucraineni și terți sosiți din Ucraina ca urmare a conflictului armat, au fost emise permise de ședere ca beneficiar al protecției temporare. Pentru 219  solicitanți de azil și 16 beneficiari de protecție în România, polițiștii au emis documente temporare de identitate sau permise de ședere care le atestă reședința în țara noastră.

Activitatea de prevenire și combatere a șederii ilegale şi a muncii nedeclarate a cetățenilor străini reprezintă o prioritate a Inspectoratului General pentru Imigrări în vederea creșterii gradului de siguranță a cetățeanului, printr-un control permanent asupra respectării legislației în domeniul migrației.

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN IAȘI ÎN COOPERARE CU REPREZENTANȚI DIN CADRUL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ IAȘI

Sari la conținut