Inspectoratul General pentru Imigrări informează cu privire la îmbunătățirea elementelor de securitate pentru certificatul de înregistrare, document care atestă dreptul de rezidență al  cetățenilor Uniunii Europene pe teritoriul României. Titularii documentelor emise trebuie să cunoască faptul că nu sunt necesare demersuri de actualizare a certificatelor, acestea continuă să fie valabile atâta timp cât dreptul la liberă circulație este unul valid. Noile documente vor fi oferite atunci când intervin modificări în situația personală a titularului sau la expirarea celor anterioare.

Astfel, începând de astăzi, 02 august, conținutul certificatului de înregistrare, document care atestă dreptul de rezidență al cetățenilor Uniunii Europene/Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene pe teritoriul României, are un nou format.

Modificările au în vedere îmbunătățirea elementelor de securitate a documentelor, conform cerințelor Regulamentului (UE) 2019/1157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019,  privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație.

Certificatul de înregistrare este tipărit pe hârtie securizată de dimensiune A5 și conține date de identificare și elemente de securitate care oferă garanţii suplimentare cetăţenilor, asigurându-se un grad de protecţie ridicat împotriva furtului de identitate, iar instituţiilor de drept public sau privat, certitudinea că persoana care prezintă documentul este titularul datelor de identificare, înscrise pe acesta.

Ca element de noutate, codul țării format din trei caractere (ROU) se modifică, în sensul că acesta va fi format din două litere (RO) și va fi tipărit în negativ într-un dreptunghi albastru, înconjurat de 12 stele galbene.

Ca urmare a modificărilor survenite, posesorii documentelor eliberate anterior datei de 02.08.2021, trebuie să cunoască faptul că nu sunt necesare demersuri de actualizare a certificatelor de înregistrare, acestea continuă să fie valabile atâta timp cât dreptul la liberă circulație este unul valid. Noile documente vor fi oferite atunci când intervin modificări în situația personală a titularului sau la expirarea celor anterioare.

BIROUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 

02 August 2021