În cursul anului 2020, polițiștii Serviciului pentru Imigrări al județului Cluj au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul României pentru 12.961 persoane, dintre care 5.655 din state terțe și 7.306 cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistați 55 străini în situații ilegale, emise 65 decizii de returnare, iar 19 străini au fost îndepărtați sub escortă. De asemenea, au fost emise 910 avize de muncă. Totodată, polițiștii de imigrări au aplicat 72 de sancțiuni contravenționale în valoare de 135.250 de lei.

Activitatea polițiștilor Serviciului pentru Imigrări al județului Cluj s-a desfășurat, pe parcursul anului 2020, în conformitate cu atribuțiile conferite de legislația în vigoare pe linie de migrație și luând în considerare dispozițiile legale, recomandările și măsurile emise de prevenire și limitare a răspândirii infectării cu coronavirus (COVID-19).

Astfel, în ceea ce privește șederea/rezidența pe teritoriul României, în anul 2020, polițiștii de imigrări clujeni au asigurat managementul șederii pentru 12.961 de persoane, dintre care 5.655 din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova, Vietnam, Turcia, Maroc, Sri Lanka, SUA și pentru 7.306 de cetățeni ai Uniunii Europene/SEE, majoritatea din Franța, Italia, Germania, Spania și Ungaria.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE), studii, angajare în muncă sau stabilirea permanentă a domiciliului pe teritoriul ţării noastre.

În ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost primite 48 de  invitații pentru străini și 14 cereri pentru reîntregirea familiei.

În  aceeași perioadă, au fost înregistrate 972 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 910 avize pentru lucrători permanenți.

Ca urmare a aprobării dreptului de ședere au fost emise 2.297 de permise de ședere, dintre care 2.239 pentru ședere temporară și 58 pentru ședere pe termen lung. Au fost eliberate 1.060 de documente pentru cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, din care 1.007 certificate de înregistrare, respectiv 53 de cărți de rezidență.

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință, au fost organizate 47 de acțiuni cu forțe proprii și în cooperare cu instituții cu atribuții în domeniu, în urma cărora au fost depistați 55 de străini în situații ilegale.

Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 62 decizii de returnare de pe teritoriul României și comunicări de părăsire a țării. De asemenea, pentru 19 persoane a fost dispusă măsura îndepărtării sub escortă de pe teritoriul României.

Pe parcursul anului 2020, polițiștii de imigrări clujeni au aplicat 72 de sancțiuni contravenționale în valoare de  135.250 de lei, pentru nerespectarea prevederilor O.U.G 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, respectiv O.G 25/2014 privind angajarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, republicată.

Controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate rămân acțiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

SERVICIUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEȚULUI CLUJ