Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

ANUNȚ PUBLIC

10 septembrie 2018

nspectoratul General pentru Imigrări, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare  a impactului asupra mediului și evaluarea adecvată, pentru proiectul „Reabilitarea și modernizarea imobilului destinat Centrului de Tranzit în Regim de Urgență Timișoara „, propus a se realiza în Timișoara, str. Grigore T. Popa, nr.2A, CF nr.444171 și nr. CAD 444171, județul Timiș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, Bv. Liviu Rebreanu, nr.18 – 18A, în zilele de luni – joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00, precum și la adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 14.09.2018.

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Sari la conținut