Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

ANUNȚ PUBLIC

10 septembrie 2018

nspectoratul General pentru Imigrări, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare  a impactului asupra mediului și evaluarea adecvată, pentru proiectul „Reabilitarea și modernizarea imobilului destinat Centrului de Tranzit în Regim de Urgență Timișoara „, propus a se realiza în Timișoara, str. Grigore T. Popa, nr.2A, CF nr.444171 și nr. CAD 444171, județul Timiș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, Bv. Liviu Rebreanu, nr.18 – 18A, în zilele de luni – joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00, precum și la adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 14.09.2018.

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

ÎN ULTIMELE DOUĂ ZILE, 16 STRĂINI ÎMPOTRIVA CĂRORA AU FOST EMISE DECIZII DE RETURNARE DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI AU FOST ÎNDEPĂRTAȚI SUB ESCORTĂ DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN CADRUL CENTRELOR DE CAZARE A STRĂINILOR LUAȚI ÎN CUSTODIE PUBLICĂ ARAD ȘI OTOPENI

Sari la conținut