Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

ACTIVITĂȚI RELIGIOASE

Pentru a desfășura în România activități religioase ca cetățean al unui stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European trebuie să obțineți (dumneavoastră sau organizația prin care veți desfășura activitatea) avizul Secretariatului de Stat pentru Culte.

Urmatorul pas este obținerea vizei de lungă ședere pentru activități religioase, de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.

Consultați lista acestora.

VIZA DE LUNGĂ ŞEDERE

Dacă doriţi obţinerea vizei de lungă şedere pentru activităţi religioase trebuie să depuneţi următoarele documente:

– avizul Secretariatului de Stat pentru Culte acordat străinilor care desfășoară activităţi similare în țara de origine sau de reședinţă, după consultarea autorităţii naţionale în domeniul combaterii terorismului;
– dovada calităţii de reprezentant al unei organizaţii religioase legal înfiinţate în România ;
– dovada spaţiului de locuit şi a mijloacelor de întreţinere, la nivelul a trei salarii medii pe economia națională;
– dovada asigurării medicale şi că nu suferă de boli care pot pune în pericol sănătatea publică;
– certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din țara de origine a străinului.

Taxa de viză este de 120 Euro și se achită în statul în care faceți solicitarea.

Ca și procedură internă, viza de lungă şedere primește aprobarea Centrului Național de Vize numai după obținerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrări. Avizul se emite în cel mult 30 de zile de la primirea solicitării, cu posibilitatea de prelungire a termenului cu 15 zile.

Viza de lungă ședere se acordă pentru o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii.

PERMISUL DE ŞEDERE

După intrarea în România trebuie să obțineţi un permis de ședere. Acesta atestă dreptul dumneavoastră de şedere în România și îl puteți obţine de la formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din judeţul în care locuiti. Pentru obţinerea permisului de şedere veţi depune personal o serie de documente cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de ședere acordat de viză. De asemenea, aveți posibilitatea de a depune documentele și prin intermediul aplicației online, disponibilă la adresa https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/

Pentru prelungirea dreptului de şedere (obţinerea permisului de şedere) pentru activităţi religioase trebuie să depuneţi următoarele documente:

– cerere;
– documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie, etc.) original şi copie;
– avizul Secretariatului de Stat pentru Culte;
– dovada deţinerii legale a spațiului de locuit (original şi copie);
– dovada_asigurarii_sociale
– adeverinţa medicală;
– taxe

Termene pentru permisul de şedere

Permisul de şedere se reînnoieşte cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea celui anterior.

Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de şedere va fi soluţionată în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. În cazurile în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

În cazul în care informaţiile sau documentele furnizate, pe care se întemeiază cererea pentru prelungirea dreptului de şedere, sunt necorespunzătoare sau incomplete, Inspectoratul General pentru Imigrări îi comunică solicitantului informaţiile suplimentare cerute şi stabileşte un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile. Termenul prevăzut la alin. (4) se suspendă până la primirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a informaţiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Dacă nu au fost furnizate informaţiile sau documentele suplimentare până la termenul prevăzut, cererea poate fi respinsă.

Dreptul de şedere temporară pentru activităţi religioase se prelungește pe o durată egală cu durata avizului.

ULTIMA
ORĂ

REZULTATELE OBŢINUTE DE POLIŢIŞTII SERVICIULUI PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI BIHOR, ÎN PRIMUL SEMESTRU AL ACESTUI AN

Sari la conținut