Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

ACTIVITATEA POLȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN PRAHOVA, ÎN ANUL 2019

31 ianuarie 2020

În cursul anului 2019, polițiștii Serviciului pentru Imigrări al județului Prahova au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul României pentru 4564 de persoane, dintre care 2458 din state terțe și 2106 cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistați 40 de străini în situații ilegale și emise 100 de decizii de returnare de pe teritoriul României. Totodată, polițiștii de imigrări au aplicat 182 de sancțiuni contravenționale în valoare de 183.200 de lei.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări – Serviciul pentru Imigrări al județului Prahova, în cursul anului 2019, au asigurat managementul șederii și rezidenței, pe raza județului, pentru 4564 de persoane, dintre care 2458 de străini din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova, Turcia, Vietnam, China și 2106 de cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Italia, Spania și Franţa.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt cele conexe dreptului la unitatea familiei, respectiv, reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE, studii, angajare în muncă sau stabilirea domiciliului pe teritoriul ţării noastre.

Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost soluţionate 64 de  invitații depuse cu precădere pentru străini din Egipt, India, Indonezia, Irak, Iran și Liban.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de ședere și au fost emise 1213 de permise de ședere, dintre care 1146 pentru ședere temporară și 67 pentru ședere pe termen lung. Au fost eliberate 232 de certificate de înregistrare și 25 cărți de rezidență permanentă.

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 1039 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, cele mai multe fiind înregistrate pentru cetățeni străini din Nepal, Sri Lanka, Vietnam, Ucraina, Turcia, Bangladesh și India, în domenii precum construcții industriale, agricultură, industria alimentară si turism.

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință, au fost organizate 35 de acțiuni și controale cu forțe proprii și în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, în urma cărora au fost depistați 40 de străini în situații ilegale. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 100 de decizii de returnare prin care s-a stabilit obligația de returnare sau termen pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României, iar pentru alte 10 persoane au fost emise decizii de returnare sub escorta de pe teritoriul Romîniei.

Totodată, au fost aplicate 182 de sancțiuni contravenționale în valoare de 183.200 de lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată., OUG 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene și OG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate rămân acțiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituției la adresa http://igi.mai.gov.ro/

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru reducerea timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a documentelor.

SERVICIUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEȚULUI PRAHOVA

31 Ianuarie 2020
ULTIMA
ORĂ

ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN IAȘI ÎN COOPERARE CU REPREZENTANȚI DIN CADRUL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ IAȘI

Sari la conținut