Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

ACTIVITATEA POLIȚIȘTILOR DIN SALAJ, ÎN ANUL 2021

21 ianuarie 2022

În cursul anului 2021, poliţiştii Biroului pentru Imigrări al judeţului Sălaj au asigurat managementul şederii şi rezidenţei pe teritoriul României pentru 922 de persoane, dintre care 387 din staţe terţe şi 535 cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistaţi 34 de străini în situaţii ilegale, emise 20 decizii de returnare, o comunicare de părăsire a teritoriului României și au fost dispuse 16 măsuri de nepermitere a intrării în țara noastră. De asemenea, au fost emise 524 de avize de muncă pentru lucrători permanenți. Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 15 sancţiuni contravenţionale în valoare de 24.400 de lei.

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului General pentru ImigrăriBiroul pentru Imigrări al judeţului Sălaj, în cursul anului 2021, au asigurat managementul şederii şi rezidenţei, pe raza judeţului, pentru 922 de persoane, dintre care 387 străini din state terţe, cei mai mulţi din Moldova, Turcia, China, India şi 535 de cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Italia, Ungaria, Franța şi Germania.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt conexe dreptului la unitatea familiei (reîntegirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE), angajare în muncă, activităţi religioase sau stabilire permanentă pe teritoriul ţării noastre.

Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost primite 10 invitaţii, pentru străini din state precum Siria, Pakistan, Maroc și 7 cereri pentru reîntregirea familiei.

De asemenea, au fost înregistrate şi soluționate 287 de cereri pentru reglementarea dreptului de ședere temporară pe teritoriul României şi emise 284 depermise de şedere temporare și  pe termen lung. Au fost eliberate 88 de certificate de înregistrare a rezidenței şi 5 cărţi de rezidenţă permanentă pentru cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH și membrii de familie ai acestora.

În aceeaşi perioadă, au fost primite 575 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 524 de avize de angajare pentru lucrători permanenţi, iar 51 decereri au fost respinse.

Pe linia combaterii şederii ilegale, în perioada de referinţă, au fost organizate 19 acţiuni și controale, cu forţe proprii şi în cooperare cu instituţii cu atribuţii în domeniu, și 33 de verificări în teren, în urma cărora au fost depistaţi 34 destrăini în situaţii ilegale. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 21 de acte administrativeprin care s-a stabilit obligaţia de returnare sau termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României. Pentru 16 persoane a fost luată măsura de nepermitere a intrării în țară pentru o perioadă de 6 luni, iar 3 străini au fost îndepărtați de pe teritoriul României, prin escortarea acestora la punctele de trecere a frontierei de stat. Doi străini au fost puşi în legalitate și 18 străini au soliciat o formă de protecție internațională în România.

Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 15 sancţiuni contravenţionale în valoare de 24.400 lei pentru nerespectarea prevederilor privind regimul juridic al străinilor și încadrarea în muncă a acestora.

Controlul permanent asupra respectării legalităţii şederii în România a străinilor, combaterea migraţiei ilegale şi a muncii nedeclarate rămân acţiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituţiei la adresa www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru reducere timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a documentelor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

BIROUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI SĂLAJ

ULTIMA
ORĂ

ÎN PRIMUL TRIMESTRU AL ACESTUI AN, POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU INTRODUS ÎN CENTRELE DE CUSTODIE PUBLICĂ APROXIMATIV 280 DE STRĂINI

Sari la conținut