Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

ACTIVITATEA POLIŢIŞTILOR DE IMIGRĂRI DIN SĂLAJ, ÎN ANUL 2019

30 ianuarie 2020

În cursul anului 2019, poliţiştii Biroului pentru Imigrări al judeţului Sălaj au asigurat managementul şederii şi rezidenţei pe teritoriul României pentru 824 de persoane, dintre care 184 din staţe terţe şi 640 de cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistaţi 38 de străini în situaţii ilegale, emise 36 decizii de returnare, 2 comunicări de părăsire a teritoriului României și s-au aplicat 18 măsuri de nepermitere a intrării în țara noastră. De asemenea, au fost emise 117 avize de muncă pentru lucrători permanenți. Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 38 de sancţiuni contravenţionale în valoare 128.400 de lei.

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări – Biroul pentru Imigrări al judeţului Sălaj, în cursul anului 2019, au asigurat managementul şederii şi rezidenţei, pe raza judeţului, pentru 824 de persoane dintre care 184 de străini din state terţe, cei mai mulţi din Moldova, Ucraina, India şi Serbia şi 640 de cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Italia, Ungaria, Franța şi Germania.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt: conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membri de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE), angajare în muncă, activităţi religioase sau stabilire permanentă pe teritoriul ţării noastre.

Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost primite 10 invitaţii, pentru străini din state precum Irak, Siria, Egipt și 6 cereri de reîntregire a familiei..

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de şedere şi au fost emise 120 de permise de şedere temporare și  pe termen lung. Au fost eliberate 81 de certificate de înregistrare şi cărţi de rezidenţă permanentă.

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 126 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 117 avize de angajare pentru lucrători permanenţi, 9 cereri au fost respinse.

Pe linia combaterii şederii ilegale, în perioada de referinţă au fost organizate 95 de acţiuni și controale cu forţe proprii şi în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în domeniu, în urma cărora au fost depistaţi 38 străini în situaţii ilegale. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 36 decizii de returnare și 2 comunicări de părăsire a teritoriului României. De asemenea, pentru 18 străini a fost aplicată măsura de nepermitere a intrării în țară pentru o perioadă de 6 luni, iar 17 au fost îndepărtați de pe teritoriul României, prin escortarea la punctele de trecere a frontierei de stat.                                                          

Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 38 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 128.400  de lei pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. 194/2002 privind regimul străinilor in România republicată, O.U.G. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale UE/SEE/CH şi O.G. 25/2014 privind încadrarea in muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Controlul permanent asupra respectării legalităţii şederii în România a străinilor, combaterea migraţiei ilegale şi a muncii nedeclarate rămân acţiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituţiei la adresa www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru reducere timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a documentelor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        BIROUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI SĂLAJ

ULTIMA
ORĂ

10 BĂRBAȚI DIN NEPAL AU FOST ÎNDEPĂRTAȚI SUB ESCORTĂ DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN CADRUL CENTRULUI DE CAZARE A STRĂINILOR LUAȚI ÎN CUSTODIE PUBLICĂ OTOPENI

Sari la conținut