Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

ACTIVITATEA POLIŢIŞTILOR DE IMIGRĂRI DIN GORJ, ÎN ANUL 2021

11 februarie 2022

În cursul anului 2021, poliţiştii Inspectoratului General pentru Imigrări – Biroul pentru Imigrări al judeţului Gorj au asigurat managementul şederii în România pentru 840 persoane, dintre care 460 din state terţe şi 380 de cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistaţi 8 străini în situaţii ilegale şi emise 10 de decizii de returnare. Totodată, poliţiştii de imigrări au gestionat peste 480 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare și au aplicat 34 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 13.550 de lei.

În ceea ce priveşte şederea/rezidenţa pe teritoriul României, în anul 2021, poliţiştii din cadrul Biroului pentru Imigrări al judeţului Gorj au asigurat managementul şederii, pe raza judeţului, pentru 840 persoane, dintre care 460 de străini din state terţe, cei mai mulţi din Republica Moldova, Republica Turcia şi Nepal şi 380 de cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Italia, Germania şi Spania.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE), studii, angajare/detaşare în muncă sau stabilirea domiciliului pe teritoriul ţării noastre.

Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost primite  invitaţii depuse pentru străini din Congo, Algeria, Pakistan şi Tunisia.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de şedere şi au fost emise 212 permise de şedere, dintre care 206 pentru şedere temporară şi 6 pentru şedere pe termen lung. Au fost eliberate 62 de certificate de înregistrare şi 14 cărţi de rezidenţă permanentă.

În urma activităţilor specifice, desfăşurate de poliţiştii Biroului pentru Imigrări al Judeţului Gorj au fost emise 10 decizii de returnare ca urmare a revocării dreptului de şedere temporară şi pentru şedere ilegală, deoarece străinii în cauză nu mai îndeplineau condițiile prevăzute de lege

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 488 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 390 de avize de angajare pentru lucrători permanenţi.

Pe linia combaterii şederii ilegale, în perioada de referinţă, au fost organizate 37 de acţiuni şi controale cu forţe proprii şi în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în domeniu, în urma cărora au fost depistaţi 8 străini în situaţii ilegale. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 10 decizii de returnare, prin care s-a stabilit obligaţia de returnare sau termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României.

Totodată, au fost aplicate 34 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 13.550 lei pentru nerespectarea prevederilor OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, OUG 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şiOG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Controlul permanent asupra respectării legalităţii şederii în România a străinilor, combaterea migraţiei ilegale şi a muncii nedeclarate rămân acţiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituţiei la adresa www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru scurtarea timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a cererilor.

BIROUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI GORJ

ULTIMA
ORĂ

PESTE 100 DE STRĂINI DEPISTAȚI ÎN SITUAȚII ILEGALE, ÎN ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ, DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI, ÎN COOPERARE CU STRUCTURI CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIU

Sari la conținut