Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

ACTIVITATEA POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN BRĂILA, ÎN ANUL 2021

7 februarie 2022

În cursul anului 2021, polițiștii Inspectoratului General pentru Imigrări – Biroul pentru Imigrări al Județului Brăila au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul României pentru 1296 de persoane, cetățeni europeni și din state terțe. Au fost depistați 15 străini în situații ilegale și emise 15 decizii de returnare. De asemenea, au fost eliberate 703 avize de angajare pentru lucrători permanenţi/detașați şi au fost aplicate 63 de sancțiuni contravenționale în valoare de  55.400 lei.

Activitatea polițiștilor din cadrul Biroului pentru Imigrări al Județului Brăila s-a desfășurat, pe parcursul anului 2021, în conformitate cu atribuțiile conferite de legislația în vigoare pe linie de migrație și luând în considerare dispozițiile legale, recomandările și măsurile de prevenire şi limitare a răspândirii infectării cu noul coronavirus SARS-CoV-2.

Astfel, în ceea ce privește dreptul de ședere/rezidență pe teritoriul României, în anul 2021, poliţiştii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări – Biroul pentru Imigrări al Județului Brăila au asigurat managementul șederii și rezidenței pentru 1296 de persoane, dintre care 941de cetățeni din state terțe, cei mai mulți fiind din Turcia, Republica Moldova, Siria,Vietnam și Japonia și 355 de cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea europenilor fiind din Italia.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe raza de competență sunt angajarea în muncă și reîntregirea familiei.

Ca urmare a aprobării dreptului de ședere au fost emise 427de permise de ședere, dintre care 412pentru ședere temporară și 15 pentru ședere pe termen lung. Au fost eliberate 42 decertificate de înregistrare și 3 cărți de rezidență permanentă pentru cetățenii Uniunii Europene/SEE/CH.

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 784 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 703 deavize de angajare pentru lucrători permanenţi şi detașați, în cazul a 77 de cereri fiind refuzată eliberarea avizului de angajare/detașare.

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință, au fost organizate 44 de acțiuni cu forțe proprii și în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, în urma cărora au fost depistați 11 străini în situații ilegale. S-au emis decizii de returnare de pe teritoriul României în 9cazuri ca urmare a șederii ilegale. În ceea ce priveşte revocarea dreptului de şedere temporară, în perioada analizată a fost dispusă această măsură împotriva a 13 cetăţeni, în cazul a 2 dintre aceștia pentru încălcarea reglementărilor privind angajarea în muncă a străinilor, 4 ca urmare a încetării detașării în România, 2 ca urmare a dobândirii cetățeniei române, 1 ca urmare a rămânerii definitive a hotărârii de desfacere a căsătoriei, 1 la cererea străinului și 3 pentru faptul că titularii nu mai îndeplineau condițiile în baza cărora le fusese prelungit dreptul de ședere temporară pe teritoriul României.

Totodată, într-un caz s-a dispus emiterea deciziei de returnare sub escorta de pe teritoriul României și luarea în custodie publică a unui străin.

De asemenea, au fost aplicate 63 desancțiuni contravenționale în valoare de 55.400 de lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a prevederilor O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare.

Controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor, combaterea imigrației ilegale și a muncii nedeclarate rămân acțiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creșterea gradului de siguranță al cetățeanului.

BIROUL  PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEȚULUI BRĂILA

ULTIMA
ORĂ

ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN IAȘI ÎN COOPERARE CU REPREZENTANȚI DIN CADRUL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ IAȘI

Sari la conținut