Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

Acces la educație

3 iunie 2021

Străinii cu o formă de protecţie

 

 ÎŢI ESTE DE MARE AJUTOR DACĂ DEŢII ORICE DOCUMENT CARE SĂ ATESTE STUDIILE SAU CALIFICĂRILE PROFESIONALE

 

Străinii care au obţinut o formă de protecţie în România au acces la toate formele de învăţământ în aceleaşi condiţii stabilite de lege pentru cetăţenii români.

În vederea înscrierii în anul de studiu corespunzător cunoştinţelor deţinute, inspectoratele şcolare organizează pentru minori un curs gratuit de iniţiere în limba română. Pe perioada cursului de învăţare a limbii române minorii pot fi înscrişi ca audienţi în sistemul de învăţământ. Activitățile didactice cu caracter teoretic, practic și recreativ, se realizează în cadrul unităților școlare la care sunt arondați minorii sau la alte unități de învățământ, în funcție de solicitarea reprezentantului legal.

De asemenea, Ministerul Educaţiei Naţionale organizează un curs gratuit  și intensiv de limbă română pentru străinii adulţi participanţi la programul de integrare. Cursurile de limba română se desfăşoară pe parcursul anului şcolar, 3 zile pe săptămână, câte două ore iar manualele necesare desfăşurării cursurilor se asigură gratuit. Înscrierea se face pe tot parcursul anului calendaristic, iar frecventarea cursului poate continua pe parcursul anului şcolar următor, după caz. La finalizarea cursului pregătitor de învăţare a limbii române, o comisie desemnată de Ministerul Educaţiei Naţionale evaluează şi eliberează, gratuit, un certificat de competenţă lingvistică, document care atestă nivelul de cunoaştere a limbii române.

 

Solicitanţii de azil

 

 ÎŢI ESTE DE MARE AJUTOR DACĂ DEŢII ORICE DOCUMENT CARE SĂ ATESTE STUDIILE SAU CALIFICĂRILE PROFESIONALE

 

În vederea facilitării accesului la sistemul de învățământ românesc, solicitanții de azil minori beneficiază, în mod gratuit, pe durata unui an școlar, de un curs intensiv și gratuit în vederea înscrierii în sistemul național de învățământ. Cursul pregătitor este organizat de Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrări.

Pe perioada cursului de învăţare a limbii române minorii pot fi înscrişi ca audienţi în sistemul de învăţământ.

 

Străinii cu drept de şedere

Străinii cu un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene beneficiază, la cerere şi contra cost de cursuri intensive de învăţare a limbii române. Aceste cursuri sunt organizate de Ministerul Educaţiei Naționale în colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrari şi urmăresc familiarizarea participanţilor cu limba română.

Cursurile de limba română se desfăşoară pe parcursul anului şcolar, 3 zile pe săptămână, câte două ore iar manualele necesare desfăşurării cursurilor se asigură contra cost. Înscrierea se face pe tot parcursul anului calendaristic, iar frecventarea cursului poate continua pe parcursul anului şcolar următor, după caz. La finalizarea cursului pregătitor de învăţare a limbii române, o comisie desemnată de Ministerul Educaţiei Naţionale evaluează şi eliberează un certificat de competenţă lingvistică, document care atestă nivelul de cunoaştere a limbii române.

Pe perioada cursului de învăţare a limbii române minorii pot fi înscrişi ca audienţi în sistemul de învăţământ.

ULTIMA
ORĂ

PESTE 100 DE STRĂINI DEPISTAȚI ÎN SITUAȚII ILEGALE, ÎN ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ, DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI, ÎN COOPERARE CU STRUCTURI CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIU

Sari la conținut