Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

A ÎNCEPUT ETAPA A DOUA DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE LA INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

6 mai 2019

Inspectoratul General pentru Imigrări organizează, în etapa a doua, concursuri pentru ocuparea a 27 de posturi vacante, din totalul de 100 de posturi vacante, prin încadrare directă și trecere în corpul ofițerilor a agenților cu studii superioare. Viitorii ofițeri și agenți își vor desfășura activitatea în cadrul aparatului central al IGI și structurile subordonate, în domenii de activitate precum: resurse umanecomunicații și informaticălogistic, relații internaționale, controlimplementare programe, informare și relații publice, planificare misiuni și analize de risc.

Astfel, începând cu data de 6 mai a.c., debutează a doua etapă de concursuri fiind demarată procedura de ocupare a 27 de posturi vacante, 17 ofițeri și 10 agenți, 9 funcții prin trecere în corpul ofițerilor a agenților cu studii superioare și 18 funcții prin încadrare directă.

Posturile din această etapă, sunt distribuite structurilor aparatului central, precum și celor din București, Galați, Maramureș și Giurgiu.

Înscrierile se fac la sediul central al Inspectoratului General pentru Imigrări, iar la concurs se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului.

Anunțurile de recrutare pot fi accesate pe site-ul oficial al Inspectoratului General pentru Imigrări la adresa www.igi.mai.gov.ro, secțiunea “Carieră” și la avizierul instituției. Tot aici puteți găsi detalii despre depunerea cererilor și perioada de înscriere.

Informații suplimentare privind modalitățile de înscriere și participare la concurs, condițiile de recrutare, probele de examen, criteriile de departajare și alte date importante pentru desfășurarea în bune condiții a recrutării și încadrării candidaților pot fi obținute de la structura de resurse umane a Inspectoratului General pentru Imigrări la numărul de telefon 021/4107513 și interiorul prevăzut în anunț.

Posturile au fost alocate în urma unei analize privind necesitățile operative și de suport, de la nivelul structurilor centrale și teritoriale. Totodată, s-a avut în vedere obiectivul de creştere a gradului de siguranţă a cetăţeanului și a capacității de acțiune la nivelul structurilor teritoriale, prioritatea în combaterea migraţiei ilegale şi facilitarea accesului persoanelor la procedura de azil și programele de integrare.

BIROUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN IAȘI ÎN COOPERARE CU REPREZENTANȚI DIN CADRUL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ IAȘI

Sari la conținut