Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

900 DE STRĂINI AU SOLICITAT ACORDAREA UNEI FORME DE PROTECȚIE INTERNAȚIONALĂ, ÎN PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI 2018

31 iulie 2018

În prima jumătate a anului 2018, 900 de persoane au solicitat acordarea protecției internaționale din partea statului român, iar în 282 de cazuri a fost recunoscut statutul de refugiat sau acordată protecție subsidiară. Totodată, 948 de beneficiari ai unei forme de protecție au fost înscriși în programele de integrare.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului General Pentru Imigrări – Direcția Azil și Integrare gestionează procesele de coordonare și monitorizare a procedurii de azil, a procedurilor de integrare, relocare și resettlement pe întreg teritoriul României.

Primirea, înregistrarea şi soluţionarea cererilor de azil, asigurarea asistenţei solicitanţilor de azil pe durata procedurii şi asistenţa pentru integrare sunt activităţi care se desfăşoară la nivelul Centrelor Regionale de Proceduri și Cazare a Solicitanţilor de Azil situate în Bucureşti, Giurgiu, Timişoara, Galaţi, Rădăuţi şi Maramureş, structuri teritoriale specializate în probleme de azil.

În primul semestru al anului 2018, au fost depuse 900 de cereri de azil, cu 55% mai puține față de perioada similară a anului trecut.

Referitor la țara de origine, cei mai mulți solicitanți de azil provin din state precum Irak, Siria și Iran, iar cele mai multe cereri au fost depuse la centrele din Timișoara și București.

A fost asigurat accesul neîngrădit la procedura de azil și a fost respectat principul nereturnării, iar toți solicitanții de azil și persoanele care au primit protecție internațională au beneficiat de documente de identitate și, după caz, de documente de călătorie.

Totodată, în ceea ce privește accesul la o nouă procedură de azil, au fost înregistrate 125 de cereri, față de 47 în perioadă similară a anului 2017.

Analiza efectuată a reliefat faptul că, în această perioadă, polițiștii de imigrări au soluționat 521 de cereri de protecție internațională în etapă administrativă, în 282 de cazuri fiind acordată o formă de protecție, dintre care 152  le-a fost recunoscut statutul de refugiat și 130 le-a fost acordată protecția subsidiară.

În perioada de referință, 948 de persoane au fost înscrise în programul de integrare, peste 400 sunt din Irak, 360 din Siria, 63 din Afganistan și alte țări.

Pe linia procedurii de determinare a statului membru responsabil cu analizarea cererilor de azil depuse de solicitanții de protecție internațională, au fost transmise 190 de cereri pentru transferul străinilor în alte state membre. Totodată, a fost realizat transferul în România pentru 108 persoane în conformitate cu prevederile Regulamentului Dublin.

Complementar cu activitățile de integrare desfășurate de structurile IGI, în Centrele Integrate, înființate prin intermediul proiectelor cu finanțare europeană, s-au defășurat activități de integrare destinate persoanelor vulnerabile identificate din rândul cetățenilor străini cu drept de ședere pe teritoriul României. Aceste centre speciale sunt amplasate în orașele care înregistrează un număr mare de cetățeni străini și derulează activităţi de integrare, la nivelul a 5 Regiuni, care acoperă întreg teritoriul naţional.

În cadrul centrelor, străinii beneficiază de o gamă de servicii integrate și asistență care vin în sprijinul nevoilor acestora, de consiliere socială și asistență materială, de sprijin în rezolvarea problemelor, de informare și educație, de acces la activități de socializare, consiliere psihologică sau juridică, de acces și participare pe piața muncii și de relaționare cu autoritățile locale.

Totodată, în perioada de referință, specialiștii DAI au participat la misiuni internaționale, cu preponderență sub egida BESA, sprijinind activitățile agenției în gestionarea situațiilor deosebite în materie de azil care au apărut în diferite state membre. Prin sprijinul acordat s-a asigurat în primul rând consolidarea sistemelor de azil din statele membre afectate și, în mod indirect, reducerea/limitarea riscurilor la adresa ordinii și securității publice a României, punctând, totodată, activități importante din programul de lucru al Agenției Euopene BESA.

Asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil, procesarea cererilor de azil în mod eficient în conformitate cu standardele legale naționale și internaționale, creșterea capacității actorilor relevanți în susținerea procesului de integrare socială a străinilor, precum și implementarea mecanismului de asigurare a solidarității între statele membre în cazul unor afluxuri de persoane aflate în nevoie de protecție rămân acțiunile noastre prioritare, care contribuie la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

BIROUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

INFORMARE PRIVIND PRELUNGIREA DREPTULUI DE ŞEDERE PENTRU DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI COMERCIALE

Sari la conținut