Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

18 DECEMBRIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A MIGRANȚILOR

18 decembrie 2023

În fiecare an, la data de 18 decembrie, Organizația Națiunilor Unite, prin toate statele membre, marchează Ziua Internațională a Migranților, pentru a recunoaște eforturile, contribuțiile și drepturile migranților din întreaga lume.

În complexitatea fenomenului migraţiei există o distincţie clară între migrant şi refugiat. Migrantul alege să plece din ţara de origine, temporar sau definitiv, din motive de ordin economic, familial, social sau cultural, iar refugiatul este forţat să-şi părăsească ţara natală, de cele mai multe ori, din cauza unor stări conflictuale. De altfel, în cazul refugiaţilor statele au obligaţia să le ofere protecţie împotriva returnării în ţara de origine, acces efectiv şi neîngrădit la procedura de azil, precum şi o serie de forme de asistenţă (materială, medicală, socială).

Ziua Internațională a Migranților a fost proclamată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 4 decembrie 2000, în contextul numărului foarte mare și în continuă creștere a migranților, dar și pentru a atrage atenția asupra dificultăților cu care se confruntă aceștia în țările de origine sau în țările gazdă.

Inspectoratul General pentru Imigrări asigură un tratament echitabil al imigranţilor şi integrarea armonioasă a acestora în societatea noastră, având şi atribuţia de a oferi, prin structurile sale regionale, servicii specifice în vederea facilitării integrării în societatea românească diferitelor categorii de străini.

Măsurile prevăzute de lege pentru realizarea integrării se referă pe de o parte la facilitarea accesului la o serie de drepturi economice şi sociale, cum ar fi dreptul la un loc de muncă, la o locuinţă, dreptul la educaţie, dreptul la asistenţă medicală şi asistenţă socială, iar pe de altă parte derularea de programe de integrare (activităţi specifice de orientare culturală, consiliere şi învăţare a limbii române).

La nivel național, la sfârșitul lunii noiembrie a.c., în evidențele Inspectoratului General pentru Imigrări se aflau 200.798 decetățeni străini cu un drept de ședere valabil la data de referință. Dintre aceștia 69% proveneau din state terțe, în timp ce 30% erau din statele membre UE și SEE, iar 1% din Regatul Unit.

În ceea ce privește activitatea de integrare a persoanelor cu o formă de protecţie şi a altor categorii de persoane, în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie a.c., specialiștii în domeniul azilului au asigurat participarea la programul de integrare pentru 1.457 de persoane.

Cu acest prilej, Inspectoratul General pentru Imigrări transmite tuturor migranților gândurile noastre bune și multă sănătate!

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

72 DE POSTURI SCOASE LA CONCURS ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU EMIS, ÎN PRIMA JUMĂTATE A ACESTEI LUNI, PESTE 1.700 DE PERMISE DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE

Sari la conținut