Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

104 ACTIVITĂȚI SPECIFICE DE  CONTROL DESFĂȘURATE DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN BOTOȘANI ÎN CELE 11 LUNI ALE ACESTUI AN

28 decembrie 2023

104 activități specifice de control au fost desfășurate de polițiștii de imigrări din Botoșani în cursul acestui an. 21 străini au fost depistați în situații ilegale, iar în 5 cazuri au fost emise decizii de returnare.

În perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie a.c., polițiștii de imigrări au organizat şi desfăşurat 104 activități specifice de control pe linia legalității șederii străinilor pe teritoriul României și a muncii nedeclarate, atât cu forţe proprii cât și în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în domeniu (Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani, Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași și Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani).

Ca urmare a activităților desfășurate au fost depistați în situații ilegale 21 destrăini, în 5 cazuri fiind emise decizii de returnare. În perioada de referință a fost emisă și 1 decizie de returnare sub escortă.

De asemenea, pentru abaterile constatate au fost aplicate 133 de sancțiuni contravenționale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 194 din 2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Ca urmare a emiterii deciziilor de returnare, față de 1 străin a fost propusă instituirea măsurii interzicerii intrării pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru o perioadă de 6 luni.

În ceea ce privește dreptul de ședere/rezidență pe teritoriul României, în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie a.c., poliţiştii de imigrări au asigurat managementul șederii și rezidenței pentru 1.565 de persoane, dintre care 1.087 de străini din state terțe și 478 de cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt angajare în muncă și reîntregirea familiei.

Ca urmare a aprobării dreptului de ședere au fost emise 409  permise de ședere, dintre care 395 pentru ședere temporară și 14 pentru ședere pe termen lung. Au fost eliberate 52 de certificate de înregistrare și 14 cărți de rezidență permanentă pentru cetățenii Uniunii Europene/SEE/CH.

În perioada analizată au fost înregistrate 1.391 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 1.058 de avize de angajare pentru lucrătorii permanenţi, 288 de cereri au fost respinse, iar 45 se află în curs de soluționare.

Au fost înregistrate 6 invitații pentru cetățenii din state terțe, 4 fiind aprobate, iar 2 respinse.

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință, au fost organizate și desfășurate 104 activități specifice de control, în urma cărora au fost depistați în situații ilegale 21 de străini. Dintre aceștia, cei mai mulți provin din Republica Moldova –14, restul de 7 –  din alte state (Albania, India, Uzbekistan etc).

De asemenea, au fost emise 10 de decizii de returnare cu termen de plecare voluntară de pe teritoriul României, dintre care, ca urmare a revocării vizei – 1, refuzarea prelungirii dreptului de ședere – 4,pentru ședere ilegală – 4 și nerespectare scopului șederii – 1.

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

72 DE POSTURI SCOASE LA CONCURS ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU EMIS, ÎN PRIMA JUMĂTATE A ACESTEI LUNI, PESTE 1.700 DE PERMISE DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE

Sari la conținut