Selecții încheiate

FAMI 15.01

Obiectiv specific 1 - Azil
Obiectiv Națíonal 1 – Recepţie/Azil
Obiectiv Națíonal 2 – Evaluare

Acțiuni
Acordarea de asistență juridică solicitanților de azil (ON1)
Acordarea de asistență socială/materială solicitanților de azil (ON1)
Acordarea de asistență medicală și psihologică solicitanților de azil (ON1)
Gestionarea Informațiilor din Țările de Origine (ON2)

Pagini