Proiecte de grant

FAMI 17.04.03

ALTERNATIVE – Suport temporar pentru persoane tolerate

Beneficiar: Asociaţia Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi din România

Obiectiv: Îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a străinilor pentru care a încetat măsura custodiei publice sau pentru cei în cazul cărora s-a acordat tolerarea ca alternativă la custodia publică, prin cooperarea continuă cu autorităţile statului şi organizaţiile relevante

Perioada de implementare: 09.12.2017 – 08.12.2018 (12 luni)

FAMI 17.04.04

Formare in domeniul migratiei-returnarii

Beneficiar: Asociaţia Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi din România

Obiectiv: creşterea nivelului de cooperare intre institutii şi alte entitati relevante in domeniul imigrarii, pe baza schimbului de bune practici, informatii şi a analizarii cazurilor de combatere a imigratiei ilegale, returnare si luarea in custodie publica a strainilor, urmarindu-se sprijinirea pregatirii actorilor relevanti in domeniu şi tinandu-se cont de respectarea deplina a demnitatii umane şi a standardelor europene etc.

Perioada de implementare: 15.01.2018 - 14.01.2019 (12 luni)

FAMI 17.03.01

Asistenta juridica specializata pentru solicitantii de azil din Romania

Beneficiar - Consiliul National Roman pentruRefugiati (CNRR)

Obiectiv – asigurarea consilierii si asistentei juridice specializate pentru toti  solicitantii de azil care doresc acest lucru, pe parcursul întregii proceduri de azil (inclusiv a procedurii Dublin), beneficiarilor de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei potrivitLegii nr. 122/2006 cu modificările şi completările ulterioare (mentionata in continuare caLegea 122/2006)

Perioada de implementare (etapa I) - 11.07.2017-11.07.2018

Perioada de implementare (etapa II) -  11.07.2018-11.07.2019

 

FAMI 17.03.02

Gestionarea proceselor de cercetareşiutilizare a Informațiilor din Țările de Origine

Beneficiar - Consiliul National Roman pentruRefugiati (CNRR)

Obiectiv - Portalul ITO menținutfuncționalși pus la dispozițiatuturoractorilorrelevanțipentruprocedura de azil

Perioada de implementare (etapa I) - 11.07-2017 – 11.07-2018

Perioada de implementare (etapa II) - 11.07-2018 – 11.07-2019

FAMI 17.03.03

REACT_RO: resurse educaţionale pentru învăţarea limbii române şi acomodarea culturală a BPI şi RTT in România

Beneficiar - Institutul Intercultural Timișoara

Obiectiv - Iniţiativaîşipropunesăcontribuie la dezvoltareacadruluisistemic, a instrumentelor de integrareşi a capacităţiiinstituţionale (guvernamentaleşi non-guvernamentale) de a asiguraadaptareaşiintegrareabeneficiariloruneiforme de protecţieinternaţională (BPI)  şi a resortisanţilorţărilorterţe (RTT) însocietatearomânească.  

Perioada de implementare (etapa I) - 17.07.2017 – 17.07.2018

Perioada de implementare (etapa II) - 17.07.2018 -  17.01.2019

 

FAMI 17.02.05

Integrare ACUM – Abordări complexe şi unitare pentru migranţi

Beneficiar: Asociația Ecumenică a Bisericilor din România

Obiectiv: Proiectul își propune să sprijine integrarea socio-economică şi culturală a beneficiarilor de protecție international ș iresortisanți ai unor țări terțe, în societatea românească printr-o abordare integrată, înfurnizarea informaţiilor şi serviciilor de  de care aceştia au nevoie  (ex. ocupare, acces la servicii de sănătate, acces la servicii educaționale, culturale, locuire și servicii sociale, participare activă) și prin consolidarea colaborării și implicării active a autorităților/instituţiilor, sectorului privat și altor entități cu atribuţii în domeniul integrării migranţilor.

Perioada de implementare (etapa I): 29.05.2017– 29.05.2018

Perioada de implementare (etapa II): 29.05.2018– 29.05.2019

17.02.04

SIM _ CIS 4 - Servicii integrate pentru migraţi - comunităţi interculturale şi solidare

Beneficiar: Liga Apărării Drepturilor Omului

Obiectiv: Îmbunătăţirea procesului de integrare a beneficiarilor unei forme de protecţie (BP) şi resortisanţilor statelor terţe (RTT) aflaţi cu şedere legală în România, în Regiunea 4, prin consolidarea serviciilor integrate pentru migranţi, a interculturalităţii şi a dialogului dintre migranţi şi actorii locali relevanţi

Perioada de implementare (etapa I): 07.06.2017 - 07.06.2018

Perioada de implementare (etapa II): 07.06.2018 - 07.06.2019

FAMI 17.02.03

Integrarea străinilor cu şedere legală în societatea românească: o construcţie comună

Beneficiar: Fundaţia ICAR

Obiectiv: Contribuţie la integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecţie şi a străinilor cu şedere legală în România prin consolidarea unui model de integrare regională conform cerinţelor Programului Naţional - Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare (PN FAMI).

Perioada de implementare (etapa I): 07.06.2017-07.06.2018

Perioada de implementare (etapa II): 07.06.2018 -07.06.2019

FAMI 17.02.02

My place – O punte pentru integrarea BPI și RTT în România

Beneficiar: Serviciul Iezuiților pentru Refugiați în România

Obiectiv: Obiectivul general al proiectului îl reprezintă susţinerea procesului de integrare efectivă la nivelul regiunii 2 pentru BPI şi RTT, cu predilecţie categoriile de persoane vulnerabile şi cu nevoie speciale, oferind servicii complementare celor asigurate de stat.

Perioada de implementare (etapa I) - 16.06.2017-16.06.2018

Perioada de implementare (etapa II) - 16.06.2018-16.06.2019

FAMI 17.02.01

INTERACT PLUS - Servicii integrate pentru migranţi, dialog social și intercultural

Beneficiar: Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Biroul în România

Obiectiv: Proiectul își propune să contribuie la consolidarea integrării socio-economice şi culturale a migranților (BPI şi RTT) din Regiunea 1 în societatea românească, prin servicii de integrare comprehensive şi coerente, capacitarea migranților, diversificarea oportunităţilor de accesare a pieţei muncii din România şi dialog intercultural cu societatea gazdă.

Perioada de implementare (Etapa I): 03.07.2017 - 03.07.2018

Perioada de implementare (Etapa II): 03.07.2018 - 03.07.2019

Pagini