Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

REZULTATELE OBȚINUTE DE POLIȚIȘTII DIN CADRUL CENTRULUI REGIONAL DE PROCEDURI ȘI CAZARE A SOLICITANŢILOR DE AZIL GALAȚI, ÎN PRIMUL SEMESTRU AL ACESTUI AN

9 iulie 2024

În primul semestru al acestui an, polițiștii din cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Galați au gestionat procesarea a 125 de cereri de protecție internațională și au soluționat 216 de cereri în etapa administrativă, iar în 79 dintre cazuri a fost acordată o formă de protecție din partea statului român.

De asemenea, 56 persoane au fost incluse în programele de integrare.

Polițiștii din cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil (C.R.P.C.S.A.) Galați, în perioada de referință, au gestionat procesele de înregistrare și soluționare a cererilor depuse de străini pentru acordarea protecției din partea statului român și au derulat programe de integrare în societatea românească pentru beneficiarii unei forme de protecție.

Competența teritorială a centrului se întinde pe raza a 7 județe, respectiv Galaţi, Constanţa, Tulcea, Brăila, Vrancea, Vaslui şi Bacău.

Astfel, în perioada analizată au fost depuse 125 de cereri de protecție internațională și 50 de persoane au fost cazate în cadrul C.R.P.C.S.A. Galați, înregistrându-se un grad mediu de ocupare de aproximativ 35% din capacitatea centrului.

Referitor la țara de origine, străinii care au solicitat acordarea unei forme de protecție din partea statului român, provin, în principal, din state precum Afganistan, Irak, Palestina, Siria, Sudan, etc..

Un moment de cotitură în activitatea structurii, care s-a resimțit și pe parcursul acestui an, l-a constituit declanșarea conflictului ruso-ucrainean, în data de 24 februarie 2022, care a generat un aflux masiv de imigranți, Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Isaccea reprezentând principala poartă de intrare a acestora pe teritoriul României, din zona de competență a centrului. A fost asigurat accesul neîngrădit la procedura de azil și respectat principiul nereturnării, iar toate persoanele care au primit protecție internațională, precum și solicitanții de azil au beneficiat de documente de identitate și, după caz, de documente de călătorie.

Un alt moment important în activitatea structurii l-a constituit adoptarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înțelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE și care a avut drept efect introducerea protecției temporare. Pentru punerea în aplicare a Deciziei, a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 367 din 18 martie 2022 privind stabilirea unor condiţii de asigurare a protecţiei temporare, la C.R.P.C.S.A. Galați fiind eliberate 846 permise de ședere pentru beneficiarii protecției temporare .

Pe linia reunificării familiei au fost depuse 21 de cereri dintre care cinci au fost soluţionate.

Din totalul persoanelor care au dobândit o formă de protecție, în perioada de referință, 56 de persoane au optat pentru programele de integrare derulate sub coordonarea Inspectoratului General pentru Imigrări.

În perioada de referință, la nivelul structurii noastre au fost recepționate lucrările la obiectivul de investiții privind îmbunătățirea condițiilor de recepție și cazare a solicitanților de azil,”extinderea capacității de cazare și asistență a solicitanților de azil Galați, prin construcții pe structură metalică și modernizarea/realizarea împrejmuirii existente”, astfel încât la nivelul centrului capacitatea de cazare a fost mărită cu încă 300 de locuri, totodată fiind create și noi spații de lucru pentru polițiștii care își desfășoară activitatea în cadrul centrului.

Asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil, procesarea cererilor de azil în mod eficient în conformitate cu standardele legale naționale și internaționale, creșterea capacității actorilor relevanți în susținerea procesului de integrare socială a străinilor, precum și implementarea mecanismului de asigurare a solidarității între statele membre, în cazul unor afluxuri de persoane aflate în nevoie de protecție, rămân acțiunile noastre prioritare.

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

TÂNĂR DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎNDEPĂRTAT SUB ESCORTĂ DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN BRAȘOV

Sari la conținut