Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

MODERNIZAREA INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI ȘI A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL ȘEDERII STRĂINILOR PE TERITORIUL ROMÂNIEI

2 iulie 2024

Începând cu anul 2023, eforturile Inspectoratului General pentru Imigrări au fost canalizate către modernizarea instituțională, precum și a serviciilor puse la dispoziția cetățenilor români și străini.

PRINCIPALELE DEMERSURI DIN ACEST AN

 • Prin digitalizarea fluxurilor de lucru, începând cu luna martie 2024, au fost create facilități pentru cetățenii care beneficiază de serviciile IGI, precum un sistem de autoprogramare pentru depunerea cererilor, simplu și modern, care răspunde nevoilor beneficiarilor de servicii, eliberarea și transmiterea avizului de angajare în format electronic și alocarea CNP odată cu eliberarea avizului de angajare, aspecte de natură să sprijine mediul de afaceri din România și cu impact asupra economiei naționale.

Anterior acestor modificări, programarea cererilor se realiza de angajații IGI, avizul de angajare fiind eliberat exclusiv în format letric, iar CNP se aloca la momentul eliberării permisului de ședere. 

 • În același context, în scopul creșterii calității serviciilor, IGI a modernizat capabilitățile logistice existente, operaționalizând noi spații de lucru cu publicul, la nivelul municipiului București și a județelor Ilfov și Constanța.
 • Pentru asigurarea condițiilor optime de recepție și cazare a străinilor, prin utilizarea fondurilor externe nerambursabile și cu sprijinul partenerilor externi, IGI a suplimentat capacitatea centrelor de cazare, cu peste 540 de locuri, iar în incinta Centrelor de azil Maramureș, Rădăuți și Galați au fost instalate clădiri modulare, construite din 71 de containere.

 •  Imobilul Centrului București (cu o capacitate de 320 de locuri de cazare), în care sunt cazați solicitanți de azil și beneficiari ai unei forme de protecție, a fost reabilitat complet, proiectul fiind, de asemenea, finanțat din fonduri externe nerambursabile.
 • Pentru a răspunde provocărilor fenomenului migraționist, în contextul creșterii an de an a contingentului de lucrători străini nou admiși pe piața forței de muncă din România, IGI i-au fost alocate 92 de posturi noi, majoritatea fiind ocupate cu absolvenți ai instituțiilor de învățământ ale MAI.

DEMERSURI LEGISLATIVE

În paralel, IGI a acționat și în plan legislativ, inițiind peste 10 modificări ale cadrul normativ specific, prin introducerea de facilități, dar și de noi obligații pentru beneficiarii serviciilor oferite, printre care pot fi exemplificate,  

 • Începând cu data de 08.03.2024, prelungirea dreptului de ședere în scop de angajare în muncă se realizează pentru o perioadă de cel mult 2 ani, respectiv 3 ani în cazul lucrătorilor înalt calificați, anterior termenele fiind de 1 an, respectiv 2 ani în cazul lucrătorilor înalt calificați;
 • Cu aceeași dată, străinii titulari ai dreptului de ședere temporară pentru studii sunt  exonerați de la obligația obținerii avizului de angajare, pentru încadrarea în muncă cu contract de angajare de cel mult 6 ore/zi, anterior prevederea aplicându-se pentru contracte cu durata de muncă de maximum 4 ore/zi;
 • De la data intrării în vigoare a Legii nr. 28/2024, respectiv 08.03.2024, a fost majorat cuantumul unor contravenții stabilite de OUG nr. 194/2002, de la intervalul 100-500 lei la intervalul 400-800 lei;
 • Începând cu data de 31.03.2024, termenul în care angajatorii sunt obligați să informeze IGI cu privire la încetarea sau suspendarea raportului juridic cu străinul, a fost redus de la 30 de zile, la 5 zile;
 • De la aceeași dată, a fost reglementată posibilitatea anunțării IGI cu privire la sosirea pe teritoriul României/găzduirea străinilor prin  intermediul unei aplicații informatice;
 • Totodată, de la data aplicării în totalitate a acquis-ului Schengen – 31.03.2024, au fost introduse noi sancțiuni în cazul neîncheierii CIM în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea străinului pe teritoriul României, sau, după caz, de la obținerea noului aviz de angajare, iar pentru verificarea bonității angajatorilor, au fost introduse noi condiții care trebuie îndeplinite de angajatori pentru obținerea avizelor de angajare în muncă.

Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) își continuă misiunea de modernizare și optimizare a serviciilor oferite, având ca scop principal sprijinirea cetățenilor și a mediului de afaceri din România. 

Aceste eforturi sunt menite să îmbunătățească eficiența și accesibilitatea proceselor administrative legate de migrație și azil, asigurând totodată conformitatea cu standardele europene și internaționale. 

Initiativa vizează creșterea satisfacției beneficiarilor și consolidarea unui cadru favorabil dezvoltării economice și sociale.

ULTIMA
ORĂ

TÂNĂR DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎNDEPĂRTAT SUB ESCORTĂ DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN BRAȘOV

Sari la conținut