Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

INFORMARE PRIVIND VIZA DE LUNGĂ ȘEDERE PENTRU DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

26 iunie 2024

În baza articolului 48 din Ordonanța de Urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, străinii care doresc să desfășoare activități de cercetare științifică pe teritoriul României pot solicita viza de lungă ședere.

Această viză este destinată cercetătorilor care urmează să participe la proiecte de cercetare în cadrul unor instituții acreditate sau să colaboreze cu entități de cercetare din România.

Viza de lungă ședere pentru desfășurarea de activități de cercetare științifică se acordă străinilor în baza avizului Ministerului Cercetării și Inovării și al Inspectoratului General pentru Imigrări.                                                       

De asemenea, avizul Ministerului Cercetării și Inovării se eliberează la solicitarea unităților și instituțiilor de cercetare – dezvoltare, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • unitățile de cercetare – dezvoltare să fie atestate în condițiile legii;
 • să existe un acord de primire între unitățile prevăzute la condiția amintită mai sus și cercetătorul care a fost acceptat să desfășoare activități în cadrul unui proiect de cercetare științifică.

Totodată, solicitarea de viză trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

 • acordul de primire avizat de Ministerul Cercetării și Inovării;
 • certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică eliberat de autoritățile din țara de domiciliu sau de reședință;
 • asigurarea medicală valabilă pe perioada valabilității vizei.

Acordul de primire trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:

 • titlul sau scopul activității de cercetare sau al domeniului de cercetare;
 •  angajamentul străinului că va face eforturi pentru finalizarea activității de cercetare;
 • angajamentul unei unități de cercetare – dezvoltare privind primirea străinului în scopul finalizării activității de cercetare;
 • data de început și data de sfârșit sau durata estimată a activității de cercetare;
 • informații privind intențiile de mobilitate în alte state membre, în cazul în care mobilitatea este cunoscută la momentul depunerii cererii;
 • mențiune privind încetarea în mod automat a acordului de primire, în cazul în care străinul nu este admis sau în cazul în care raportul juridic dintre cercetător și unitatea de cercetare – dezvoltare încetează.

Această inițiativă sprijină dezvoltarea colaborării internaționale în domeniul cercetării și inovației, facilitând accesul cercetătorilor străini la infrastructura și resursele științifice din România.                         

Informații suplimentare privind acest domeniu găsiți accesând link-ul: https://igi.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2024/06/ORDONANTA-DE-URGENTA-nr.-194-din-12-decembrie-2002-1.pdf

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

TÂNĂR DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎNDEPĂRTAT SUB ESCORTĂ DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN BRAȘOV

Sari la conținut