Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

INFORMARE PRIVIND CONDIŢIILE DE PRELUNGIRE A DREPTULUI DE ŞEDERE TEMPORARĂ

10 iulie 2024

În baza articolului 50 din Ordonanța de Urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, străinii care au intrat în România în baza unei vize de lungă şedere, precum şi cei care sunt exceptaţi de la obligativitatea obţinerii vizei de lungă şedere li se poate prelungi dreptul de şedere temporară de către Inspectoratul General pentru Imigrări sau de formaţiunile sale teritoriale.

Dreptul de şedere temporară în România se poate prelungi succesiv pentru perioade de până la un an, numai dacă:

  • sunt îndeplinite în continuare condiţiile cu privire la intrarea în România, prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c), e) şi h) din actul normativ menționat;
  • nu a intervenit, pe perioada şederii în România, vreunul dintre motivele de nepermitere a intrării prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-d) şi alin. (2) lit. b), b^1) şi c) din același act normativ;
  • posedă document de călătorie valabil, cu excepţia cazurilor în care documentul de călătorie a expirat după intrarea în România şi, din motive independente de voinţa străinului, acesta nu a putut fi prelungit;
  • solicită prelungirea dreptului de şedere pentru acelaşi scop pentru care i s-a acordat viza de lungă şedere sau i s-a prelungit dreptul de şedere în baza căruia se află pe teritoriul României, cu excepţia membrilor de familie ai cetăţeanului român sau ai străinului beneficiar al unui drept de şedere pe termen lung, dacă solicită prelungirea dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei, a străinilor care solicită prelungirea dreptului de şedere temporară în scop de muncă, precum şi a străinilor care solicită prelungirea dreptului de şedere temporară cu aplicarea art. 64 alin. (5);
  • a respectat anterior scopul pentru care i s-a aprobat şederea în România;
  • face dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit şi locuieşte efectiv la adresa la care declară că are reşedinţa pe teritoriul României. În cazul străinilor care beneficiază de un drept de şedere pentru reîntregirea familiei, dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit se poate face de către sponsorul sau cetăţeanul român ai cărui membri de familie sunt şi cu care aceştia locuiesc efectiv.
  • prezintă dovada asigurării sociale de sănătate. La prima prelungire a dreptului de şedere, străinii pot prezenta o asigurare de sănătate pentru toate riscurile acoperite în mod obişnuit pentru cetăţenii români;
  • prezintă dovada achitării taxelor aferente prelungirii dreptului de şedere şi a costului documentului ce se emite în acest scop;
  • sunt îndeplinite condiţiile generale prevăzute în prezenta secţiune, precum şi condiţiile speciale de prelungire a dreptului de şedere în funcţie de scopul pentru care este solicitată aceasta.

În situaţia în care străinii nu îndeplinesc condiţiile amintite anterior deoarece fac obiectul unor semnalări introduse în Sistemul de informaţii Schengen de către alt stat Schengen în scopul nepermiterii intrării, dreptul de şedere poate fi prelungit, dar numai pentru motive justificate, în special din motive umanitare sau datorită obligaţiilor internaţionale şi numai în urma consultării statului Schengen care a introdus semnalarea, în conformitate cu procedura prevăzută în Manualul Sirene.

Prelungirea dreptului de şedere temporară se poate acorda şi pentru perioade mai mari de un an în condiţiile actului normativ menționat sau pe bază de reciprocitate.

De asemenea, în conformitate cu articolul 51 alin. 2 din același act normativ, cererea va fi însoţită de documentul de trecere a frontierei de stat, în original şi în copie, de un certificat medical eliberat de o instituţie sanitară publică sau privată, din care să rezulte că nu suferă de boli care pot pune în pericol sănătatea publică, de dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit la adresa la care declară că are reşedinţa pe teritoriul României, de dovada asigurării sociale de sănătate, a mijloacelor de întreţinere şi a taxelor aferente prelungirii dreptului de şedere şi costului documentului ce se emite în acest scop (taxa în valoare de 259 de lei reprezentând costul documentului, respectiv contravaloarea a 120 de Euro reprezentând taxa consulară), precum şi de celelalte acte prevăzute în prezentul capitol, în funcţie de scopul pentru care solicită aprobarea șederii în România.

Pentru mai multe detalii, consultați documentul complet aici: https://igi.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2024/06/ORDONANTA-DE-URGENTA-nr.-194-din-12-decembrie-2002-1.pdf

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

TÂNĂR DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎNDEPĂRTAT SUB ESCORTĂ DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN BRAȘOV

Sari la conținut