Selecții încheiate

FAMI 18.04

Obiective Specifice PN-FAMI - OS1. Azil

Obiective Naţionale PN-FAMI - ON 3. Relocare

Acţiuni

Acțiunea 1. Suport pentru misiunile de selecție IGI, asistență și transfer în România pentru refugiații relocați (18 luni)

Acțiunea 2. Asigurarea accesului la locuințe a beneficiarilor de protecție internațională pe parcursul programului de integrare (24 luni)

Acțiunea 3. Acordarea de asistență juridică străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare (24 luni)

Acțiunea 4  Asistenţă materială acordată străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare și sunt luați în custodie publică, precum și minorilor care fac obiectul unei decizii de returnare (24 luni)

Acțiunea 5  Acordarea de asistență medicală și psihologică străinilor cu statut de tolerare pe teritoriul României (24 luni)

 

Fişier instructiuni_18.04_10.10.2018.docx (1.11 MB) PDF icon clarificari_nr._1_22.10.2018.pdf (885.07 KB), Fişier completare_clarificare_nr._1_23.10.2018.docx (23.09 KB) Fişier comisie_18.04_10.10.2018_1.docx (104.42 KB) Microsoft Office document icon anunt_de_atribuire_18.04.doc (50 KB)

FAMI 18.03

Obiective Specifice PN-FAMI

OS2. Integrare/Migrație legală

 

Obiective Naționale PN-FAMI

 (OS2) ON 2. Integrare

 

Acțiuni

Acțiunea 1. Asigurarea accesului la locuințe a beneficiarilor de protecție internațională pe parcursul programului de integrare (OS2 – ON2)

Microsoft Office document icon instructiuni_18_03_30.05.2018.doc (4.34 MB)

FAMI 18.02

Obiective Specifice PN-FAMI

OS1. Azil

OS2. Integrare/Migrație legală

Obiective Naţionale PN-FAMI

(OS1) ON 1. Recepție/Azil

(OS2) ON 2. Integrare

Acţiuni

Acțiunea 1. Acordarea de asistență socială/materială solicitanților de azil (OS1 - ON1)

Acțiunea 2. Acordarea de asistență medicală și psihologică solicitanților de azil (OS1 - ON1)

Acțiunea 3. Asigurarea accesului la locuințe a beneficiarilor de protecție internațională pe parcursul programului de integrare (OS2 – ON2)

Microsoft Office document icon instructiuni_18.02_11.04.2018.doc (1.35 MB) Microsoft Office document icon instructiuni_revizuite_24.04.2018.doc (4.4 MB) Fişier clarificari_19.04.2018.docx (14.51 KB), Fişier clarificari-24.04.2018.docx (13.71 KB), Fişier clarificari_08.05.2018.docx (13.87 KB), Fişier clarificari_8.05.2018.docx (14.56 KB) Fişier anunt_de_atribuire_18.02.docx (18.8 KB)

FAMI 18.01

Obiective Specifice PN-FAMI

OS3. Returnare

Obiective Naţionale PN-FAMI

ON 1. Măsuri asociate

Acţiuni

Monitorizarea misiunilor de returnare forțată (ON1)

Fişier instructiuni_18.01.docx (598.21 KB) Microsoft Office document icon comisie_evaluare_selectie_fami_18.01.doc (33.5 KB) Microsoft Office document icon anunt_de_atribuire_18.01.doc (35 KB)

FAMI 17.04

Obiective Specifice PN-FAMI

OS3 Returnare

Obiective Naţionale PN-FAMI

ON1 Măsuri asociate

Acţiuni

Acțiunea 1. Acordarea de asistență juridică străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare (ON1 – PF 1a)

Acțiunea 2. Asistenţă materială acordată străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare și sunt luați în custodie publică, precum și minorilor care fac obiectul unei decizii de returnare (ON1 – PF 1a -b)

Acțiunea 3. Acordarea de asistență medicală și psihologică străinilor cu statut de tolerare pe teritoriul României (ON1 – PF 1c)

Acțiunea 4 Pregătire cooperare instanțe pe linie de migratie si luare in custodie publica (ON1 – PF 2a)

Microsoft Office document icon instructiuni_solicitanti_fami_17_04_site.doc (1.69 MB) Fişier instructiuni_revizuite_25.08.docx (1.09 MB), Fişier instructiuni_revizuite_01.09.docx (1.36 MB) Fişier clarificari.docx (12.67 KB), Fişier clarificari_31.08.2017.docx (14.73 KB) Microsoft Office document icon comisie_evaluare_selectie_fami_17.04_site_igi.doc (32.5 KB) Microsoft Office document icon anunt_de_atribuire_17.04.doc (43.5 KB)

FAMI 17.03

Obiective Specifice PN-FAMI

OS1. Azil

OS2. Integrare/Migraţie legală

Obiective Naţionale PN-FAMI

ON1. Recepţie/Azil – OS1.

ON2. Evaluare – OS1.

ON2. Integrare – OS2.

Acţiuni

Asistenţă şi consiliere juridică pentru SA (OS1 – ON1)

Dezvoltarea și actualizarea portalului ITO; pregătirea utilizatorilor potențiali pe baza instrumentelor existente/expertizei dezvoltate de BESA (OSA – ON2)

Crearea de indicatori specifici, standarde unitare şi materiale didactice pentru uzul practicienilor (OS2 – ON2)

Microsoft Office document icon instructiuni_solicitanti_fami_17_03.doc (1.39 MB) Fişier clarificari_1.docx (12.66 KB), Fişier clarificari_2.docx (10.32 KB) Fişier comisie.docx (16.22 KB) Microsoft Office document icon anunt_de_atribuire_17.03.doc (42.5 KB)

FAMI 17.02

Obiectiv specific 2 – Integrare/Migrație legală

Obiectiv național 2 – Integrare

Acțiuni

Integrare socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a străinilor cu ședere legală în România (ON2)

Anunt din data de 22.03.2017

Inspectoratul General pentru Imigrări anunță modificarea Instrucțiunilor pentru solicitanți în ceea ce privește modificarea indicatorilor privind numarul de beneficiari ai unei forme de protectie /straini cu sedere legala in Romania care beneficiaza de stimulente financiare (150 lei) pentru finalizarea unor activitati de integrare.

Modificarile se regasesc in varianta revizuita a Instructiunilor pentru solicitanti din data de 22.03.2017, Rev_IS_22032017.  

Anunţ din data de 14.03.2017

Inspectoratul General pentru Imigrări anunță modificarea Instrucțiunilor pentru solicitanți în ceea ce privește:

- introducerea în cadrul modelului de buget aferent Raportului intermediar/final   ”Cheltuieli pe capitole de buget ” a  coloanelor  3 (Sume efectiv cheltuite raportare intermediară) și  4 (Sume efectiv cheltuite raportare finală);

- introducerea Anexei 10 (Situația plăților efectuate în cadrul liniei de buget "Costuri care derivă în mod direct din cerinţele legate de finanţarea UE") și renumerotarea celorlalte anexe;

- introducerea în antetul tuturor anexelor a următoarele informații:

Beneficiar

 

Titlu proiect:

 

Fond:

 

Cod proiect:

 

Perioada implementare

 

Modificările sunt evidențiate în documentul revizuit al Instrucțiunilor pentru solicitanți

Microsoft Office document icon instructiuni_fami_17.02.doc (1.49 MB) Microsoft Office document icon rev_is_22032017.doc (1.87 MB) Fişier 1_clarificari_rev_24.03.2017.docx (37.75 KB) Microsoft Office document icon comisie_evaluare.doc (34.5 KB) Microsoft Office document icon anunt_de_atribuire_17.02.doc (48.5 KB)

FAMI 17.01

Obiectiv specific 3 - Returnare

Obiectiv Națíonal 1 - Măsuri asociate

Obiectiv Națíonal 2 - Măsuri de returnare

Acțiuni

Monitorizarea misiunilor de returnare forțată (ON1)

Returnarea voluntară umanitar asistată și reintegrarea străinilor în țările de origine (ON2)

Microsoft Office document icon instructiuni_fami_17.01.doc (1.38 MB) Microsoft Office document icon clarificari_17.01.doc (33 KB) Microsoft Office document icon comisie_17.01.doc (34.5 KB) Microsoft Office document icon anunt_de_atribuire_17.01.doc (40 KB)

FAMI 16.01

Obiectiv specific 2 - Integrare
Obiectiv Națíonal 2 - Integrare

Acțiuni
Măsuri de informare vizând sprijinirea integrării RTT și BP, consultări între comunitățile de RTT și actorii relevanți (ON2)
Crearea de surse de documentare, instrumente, rețele și instrumente de cercetare (ON2)
Crearea de indicatori specifici, standarde unitare și materiale didactice pentru uzul practicienilor (ON2)

FAMI 16.04

Obiectiv specific 3 - Returnare
Obiectiv Națíonal 1 – Măsuri asociate
Obiectiv National 2 – Măsuri de returnare

Acțiuni
Acordarea de asistență juridică străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare (ON1)
Asistenţă materială acordată străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare și sunt luați în custodie publică (ON1)
Returnarea voluntară umanitar asistată și reintegrarea străinilor în țările de origine (ON2)
Acordarea de asistență medicală și psihologică străinilor cu statut de tolerare pe teritoriul României (ON1)

Pagini