Selecții încheiate

FAMI/21.01

Obiectivul Specific 1 - Obiectiv național 3 - “Reinstalare”: 1. ”Operațiuni de selecție și relocare a persoanelor aflate în nevoie de protecție internațională”

PDF icon is_21.01_08.01.2020.pdf (2.39 MB)

FAMI/20.02

Obiective specifice - Obiective naționale OS2 - ON2: Integrare/Migrație legală - Integrare OS1-ON1: Azil - Primire/Azil Acțiuni Acțiunea 1: Integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a străinilor cu ședere legală în România Acțiunea 2: Asistenţă şi consiliere juridică pentru SA și BPI Acțiunea 3: Asistență socială/materială pentru SA Acțiunea 4: Asistență medicală și psihologică pentru SA

Microsoft Office document icon instructiuni_fami20.02.doc (5.35 MB), Microsoft Office document icon instructiuni_fami20.02_revizia1.doc (5.3 MB), Microsoft Office document icon instructiuni_fami20.02_revizia2.doc (5.32 MB) Microsoft Office document icon clarificari1.doc (39.5 KB), Microsoft Office document icon clarificari_2_0.doc (65.5 KB), Microsoft Office document icon clarificari_3.doc (34 KB), Microsoft Office document icon clarificari_4.doc (41 KB), Microsoft Office document icon clarificari_5.doc (75.5 KB), Microsoft Office document icon clarificari_6.doc (40.5 KB), Microsoft Office document icon clarificari_7.doc (33 KB), Microsoft Office document icon clarificari_8.doc (75.5 KB) Microsoft Office document icon comisie_selectie_fami_20.02.doc (43 KB) PDF icon anunt_de_atribuire.pdf (2.89 MB)

FAMI/20.03

Obiectivul Specific 2 - Obiectiv național 2 - “Integrare / Migrație legală – Integrare”: 1. ” Integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a străinilor cu ședere legală în România”, 2. ” Asigurarea accesului la locuințe a beneficiarilor de protecție internațională pe parcursul programului de integrare”, Obiectivul Specific 3 – Obiectivul Național 1 – ”Returnare – Măsuri de însoțire”: 3. ” Asistență juridică a străinilor luați în custodie publică” 4. ” Consiliere și asistență materială acordată migranților aflați în custodie publică” 5. ”Suport temporar pentru persoane tolerate”

PDF icon instructiuni_fami_20.03_sip_final_15.09.2020.pdf (2.06 MB) PDF icon instructiuni_fami_20.03_rev.1_-_17.09.2020_sip.pdf (2.07 MB) PDF icon clarificari_1.pdf (1.91 MB), PDF icon clarificari_2.pdf (6.63 MB) PDF icon anunt_atribuire_fam_i20.03.pdf (1.18 MB)

FAMI/20.01

FAMI 20.01

 

Obiectivul Specific 2 - Obiectiv național  2  - “Integrare / Migrație legală - Integrare”

Obiectivul Specific 3 - Obiectiv național  1  - “Returnare – Măsuri de însoțire”

Obiectivul Specific 3  - Obiectiv național 2  - “Returnare – Măsuri de returnare”

Acțiuni

Acțiunea 1 ”Integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a străinilor cu ședere legală în România” (ON2)

Acțiunea 2 ”Monitorizarea măsurilor de returnare forţată” (ON1)

Acțiunea 3 „Returnarea voluntară umanitar asistată și reintegrarea străinilor în țările de origine” (ON2)

 

Fişier is_20.01_18.03.2020_final.docx (1.22 MB) Fişier is_20.01_revizie_27.03.2020.docx (1.22 MB) Fişier clarificari_20.01_27.03.2020.docx (68.47 KB), Fişier is_20.01_revizie_27.03.2020.docx (1.22 MB) Fişier comisie_selectie.docx (26.13 KB) PDF icon anunt.pdf (1.5 MB)

FAMI/19.03

OS2 - Integrare/Migrație legală / ON2 - Integrare Acțiune - Crearea de surse de documentare, instrumente, rețele și instrumente de cercetare

Fişier instructiuni_19.03.docx (1.2 MB) Microsoft Office document icon comisi1.doc (30.63 KB) Microsoft Office document icon anunt_de_atribuire_19.03.doc (40.5 KB)

FAMI/19.02

OS1 Azil / ON2 Evaluare
Acţiune 1 – Gestionarea Informaţiilor din Ţările de Origine
OS2 Integrare/Migrație legală / ON2 Integrare
Acțiune 2 - Integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a străinilor cu ședere legală în România – regiunea 1

Fişier instructiuni_19.02.docx (1.24 MB) Fişier instructiuni_19.02_revizuite_20.08.2019.docx (1.21 MB), Fişier instructiuni_19.02_revizuite_21.08.2019.docx (1.21 MB) Fişier clarificari_19.02_19.08.2019.docx (61.22 KB), Fişier clarificari_19.02_21.08.2019.docx (62.38 KB) Fişier comisie_evaluare.docx (31.86 KB), Microsoft Office document icon anunt_de_atribuire_19.02.doc (37.5 KB)

FAMI 19.01

OS1 Azil/ ON1 Recepție/Azil

Acțiune 1 - Acordarea de asistență juridică solicitanților de azil

Acțiune 2 - Acordarea de asistența materială/socială solicitanților de azil

Actiune 3 - Acordarea de asistență medicală și psihologică solicitanților azil OS2 Integrare/Migrație legală/ ON2 Integrare

Acțiune 4 - Integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a străinilor cu ședere legală în România

INFORMARE BENEFICIARI

In conformitate cu Instructiunile pentru beneficiari revizuite, noua data limita pentru depunerea cererilor de finantare este 28.05.2019, ora 09.00

Fişier instructiuni_19.01_vers.24.04.2019_final.docx (1.21 MB) Fişier instructiuni_19.01_revizuite_15.05.2019.docx (1.21 MB), Microsoft Office document icon anunt_de_atribuire_19.01.doc (52.5 KB) Fişier comisie_evaluare.docx (30.99 KB)

FAMI 18.04

Obiective Specifice PN-FAMI - OS1. Azil

Obiective Naţionale PN-FAMI - ON 3. Relocare

Acţiuni

Acțiunea 1. Suport pentru misiunile de selecție IGI, asistență și transfer în România pentru refugiații relocați (18 luni)

Acțiunea 2. Asigurarea accesului la locuințe a beneficiarilor de protecție internațională pe parcursul programului de integrare (24 luni)

Acțiunea 3. Acordarea de asistență juridică străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare (24 luni)

Acțiunea 4  Asistenţă materială acordată străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare și sunt luați în custodie publică, precum și minorilor care fac obiectul unei decizii de returnare (24 luni)

Acțiunea 5  Acordarea de asistență medicală și psihologică străinilor cu statut de tolerare pe teritoriul României (24 luni)

 

Fişier instructiuni_18.04_10.10.2018.docx (1.11 MB) PDF icon clarificari_nr._1_22.10.2018.pdf (885.07 KB), Fişier completare_clarificare_nr._1_23.10.2018.docx (23.09 KB) Fişier comisie_18.04_10.10.2018_1.docx (104.42 KB) Microsoft Office document icon anunt_de_atribuire_18.04.doc (50 KB)

FAMI 18.03

Obiective Specifice PN-FAMI

OS2. Integrare/Migrație legală

 

Obiective Naționale PN-FAMI

 (OS2) ON 2. Integrare

 

Acțiuni

Acțiunea 1. Asigurarea accesului la locuințe a beneficiarilor de protecție internațională pe parcursul programului de integrare (OS2 – ON2)

Microsoft Office document icon instructiuni_18_03_30.05.2018.doc (4.34 MB)

FAMI 18.02

Obiective Specifice PN-FAMI

OS1. Azil

OS2. Integrare/Migrație legală

Obiective Naţionale PN-FAMI

(OS1) ON 1. Recepție/Azil

(OS2) ON 2. Integrare

Acţiuni

Acțiunea 1. Acordarea de asistență socială/materială solicitanților de azil (OS1 - ON1)

Acțiunea 2. Acordarea de asistență medicală și psihologică solicitanților de azil (OS1 - ON1)

Acțiunea 3. Asigurarea accesului la locuințe a beneficiarilor de protecție internațională pe parcursul programului de integrare (OS2 – ON2)

Microsoft Office document icon instructiuni_18.02_11.04.2018.doc (1.35 MB) Microsoft Office document icon instructiuni_revizuite_24.04.2018.doc (4.4 MB) Fişier clarificari_19.04.2018.docx (14.51 KB), Fişier clarificari-24.04.2018.docx (13.71 KB), Fişier clarificari_08.05.2018.docx (13.87 KB), Fişier clarificari_8.05.2018.docx (14.56 KB) Fişier anunt_de_atribuire_18.02.docx (18.8 KB)

Pagini