Selecții încheiate

FAMI 16.01

Obiectiv specific 2 - Integrare

Obiectiv Național 2 - Integrare

Acțiuni

Crearea de surse de documentare, instrumente, rețele și instrumente de cercetare

Crearea de indicatori specifici, standarde unitare și materiale didactice pentru uzul practicienilor

Măsuri de informare vizând sprijinirea integrării RTT și BP, consultări între comunitățile de RTT și actorii relevanți

FAMI 16.04

Obiectiv specific 3 - Returnare

Obiectiv Național 1 - Măsuri asociate

Obiectiv Național 2 - Măsuri de returnare

Acțiuni 

Acordarea de asistență juridică străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare (ON1)

Asistenţă materială acordată străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare și sunt luați în custodie publică  (ON1)

Acordarea de asistență medicală și psihologică străinilor cu statut de tolerare pe teritoriul României (ON1)

Returnarea voluntară umanitar asistată și reintegrarea străinilor în țările de origine (ON2)

FAMI 16.02

Obiectiv specific 1 - Azil

Obiectiv Național 2 - Evaluare

Acțiuni

Gestionarea Informațiilor din Țările de Origine (ON2)

FAMI 16.03

Obiectiv Specific 1 - Azil

Obiectiv Național 1 - Recepție/Azil

Acțiuni

Acordarea de asistență juridică solicitanților de azil (ON1)

Acordarea de asistență socială/materială solicitanților de azil (ON1)

FAMI 16.05

Obiectiv specific 1 - Azil

Obiectiv Național 3 - Relocare

Acțiuni

Transferul în România a 20 persoane relocate (ON3)

Transferul în România a 80 persoane relocate (ON3)

FAMI 15.04

Obiectiv Specific 3 - Returnare

Obiectiv Național 1 - Măsuri asociate

Actiuni

Monitorizarea misiunilor de returnare forțată (ON2)

FAMI 15.03

Obiectiv Specific 2 - Integrare/Migrație legală

Obiectiv Național 2 - Integrare

Acțiuni

Integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a străinilor cu ședere legală în România (ON 2)

FAMI 15.02

Obiectiv Specific 3 - Returnare

Obiectiv Național 1 - Măsuri asociate

Obiectiv Național 2 - Măsuri de returnare

Acțiuni

Acordarea de asistență juridică străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare (ON1)

Asistenţă materială acordată străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare și sunt luați în custodie publică  (ON1)

Acordarea de asistență medicală și psihologică străinilor cu statut de tolerare pe teritoriul României (ON1)

Returnarea voluntară umanitar asistată și reintegrarea străinilor în țările de origine (ON2)

FAMI 15.01

Obiectiv Specific 1 - Azil

Obiectiv Național 1 - Recepție/Azil

Obiectiv Național 2 - Evaluare

Acțiuni

Acordarea de asistență juridică solicitanților de azil (ON1)

Acordarea de asistență socială/materială solicitanților de azil (ON1)

Acordarea de asistență medicală și psihologică solicitanților de azil (ON1)

Gestionarea Informațiilor din Țările de Origine (ON2)