Selecții încheiate

FAMI 16.01

Obiectiv specific 2 - Integrare
Obiectiv Națíonal 2 - Integrare

Acțiuni
Măsuri de informare vizând sprijinirea integrării RTT și BP, consultări între comunitățile de RTT și actorii relevanți (ON2)
Crearea de surse de documentare, instrumente, rețele și instrumente de cercetare (ON2)
Crearea de indicatori specifici, standarde unitare și materiale didactice pentru uzul practicienilor (ON2)

FAMI 16.04

Obiectiv specific 3 - Returnare
Obiectiv Națíonal 1 – Măsuri asociate
Obiectiv National 2 – Măsuri de returnare

Acțiuni
Acordarea de asistență juridică străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare (ON1)
Asistenţă materială acordată străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare și sunt luați în custodie publică (ON1)
Returnarea voluntară umanitar asistată și reintegrarea străinilor în țările de origine (ON2)
Acordarea de asistență medicală și psihologică străinilor cu statut de tolerare pe teritoriul României (ON1)

FAMI 16.02

Obiectiv specific 1 - Azil
Obiectiv Națíonal 2 - Evaluare

Acțiuni
Acțiunea: Gestionarea Informațiilor din Țările de Origine (ON2)

FAMI 16.03

Obiectiv specific 1 - Azil
Obiectiv Națíonal – Recepţie/Azil

Acțiuni
Acordarea de asistență socială/materială solicitanților de azil (ON1)
Acordarea de asistență juridică solicitanților de azil (ON1)

FAMI 16.05

Obiectiv specific 1 - Azil
Obiectiv Națíonal 3 - Relocare

Acțiuni
Transferul în România a 20 persoane relocate (ON3)
Transferul în România a 80 persoane relocate (ON3)

FAMI 15.04

Obiectiv specific 3 - Returnare
Obiectiv Națíonal 2 – Măsuri de returnare

Acțiuni
Monitorizarea misiunilor de returnare forțată

FAMI 15.03

Obiectiv specific 2 – Integrare/Migratie legală
Obiectiv Națíonal 2 - Integrare

Acțiuni
Integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a străinilor cu ședere legală în România (ON2)

FAMI 15.02

Obiectiv specific 3 - Returnre
Obiectiv Națíonal 1 - Măsuri asociate
Obiectiv Națíonal 2 – Măsuri de returnare

Acțiuni
Returnarea voluntară umanitar asistată și reintegrarea străinilor în țările de origine (ON2)
Acordarea de asistență juridică străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare (ON1)
Asistenţă materială acordată străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare și sunt luați în custodie publică (ON1)
Acordarea de asistență medicală și psihologică străinilor cu statut de tolerare pe teritoriul României (ON1)

FAMI 15.01

Obiectiv specific 1 - Azil
Obiectiv Națíonal 1 – Recepţie/Azil
Obiectiv Națíonal 2 – Evaluare

Acțiuni
Acordarea de asistență juridică solicitanților de azil (ON1)
Acordarea de asistență socială/materială solicitanților de azil (ON1)
Acordarea de asistență medicală și psihologică solicitanților de azil (ON1)
Gestionarea Informațiilor din Țările de Origine (ON2)