Selecții în derulare

FAMI 18.04

Obiective Specifice PN-FAMI - OS1. Azil

Obiective Naţionale PN-FAMI - ON 3. Relocare

Acţiuni

Acțiunea 1. Suport pentru misiunile de selecție IGI, asistență și transfer în România pentru refugiații relocați (18 luni)

Acțiunea 2. Asigurarea accesului la locuințe a beneficiarilor de protecție internațională pe parcursul programului de integrare (24 luni)

Acțiunea 3. Acordarea de asistență juridică străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare (24 luni)

Acțiunea 4  Asistenţă materială acordată străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare și sunt luați în custodie publică, precum și minorilor care fac obiectul unei decizii de returnare (24 luni)

Acțiunea 5  Acordarea de asistență medicală și psihologică străinilor cu statut de tolerare pe teritoriul României (24 luni)

 

Fişier instructiuni_18.04_10.10.2018.docx (1.11 MB) PDF icon clarificari_nr._1_22.10.2018.pdf (885.07 KB), Fişier completare_clarificare_nr._1_23.10.2018.docx (23.09 KB) Fişier comisie_18.04_10.10.2018_1.docx (104.42 KB)