Selecții în derulare

FAMI/20.02

Obiective specifice - Obiective naționale OS2 - ON2: Integrare/Migrație legală - Integrare OS1-ON1: Azil - Primire/Azil Acțiuni Acțiunea 1: Integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a străinilor cu ședere legală în România Acțiunea 2: Asistenţă şi consiliere juridică pentru SA și BPI Acțiunea 3: Asistență socială/materială pentru SA Acțiunea 4: Asistență medicală și psihologică pentru SA

Fişier instructiuni_fami20.02.docx (1.36 MB) Fişier instructiuni_fami20.02_revizia1.docx (1.36 MB), Fişier instructiuni_fami20.02_revizia2.docx (1.36 MB) Fişier clarificari1.docx (16.3 KB), Fişier clarificari_2.docx (22.46 KB), Fişier clarificari_3.docx (15.33 KB), Fişier clarificari_4.docx (17.06 KB), Fişier clarificari_6.docx (16.8 KB), Fişier clarificari_7.docx (15.22 KB), Fişier clarificari_5.docx (25.14 KB), Fişier clarificari_8.docx (24.27 KB) Fişier comisie_selectie_fami_20.02.docx (27.99 KB)