Selecții încheiate

FAMI 17.02

Obiectiv specific 2 – Integrare/Migrație legală

Obiectiv național 2 – Integrare

Acțiuni

Integrare socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a străinilor cu ședere legală în România (ON2)

Anunt din data de 22.03.2017

Inspectoratul General pentru Imigrări anunță modificarea Instrucțiunilor pentru solicitanți în ceea ce privește modificarea indicatorilor privind numarul de beneficiari ai unei forme de protectie /straini cu sedere legala in Romania care beneficiaza de stimulente financiare (150 lei) pentru finalizarea unor activitati de integrare.

Modificarile se regasesc in varianta revizuita a Instructiunilor pentru solicitanti din data de 22.03.2017, Rev_IS_22032017.  

Anunţ din data de 14.03.2017

Inspectoratul General pentru Imigrări anunță modificarea Instrucțiunilor pentru solicitanți în ceea ce privește:

- introducerea în cadrul modelului de buget aferent Raportului intermediar/final   ”Cheltuieli pe capitole de buget ” a  coloanelor  3 (Sume efectiv cheltuite raportare intermediară) și  4 (Sume efectiv cheltuite raportare finală);

- introducerea Anexei 10 (Situația plăților efectuate în cadrul liniei de buget "Costuri care derivă în mod direct din cerinţele legate de finanţarea UE") și renumerotarea celorlalte anexe;

- introducerea în antetul tuturor anexelor a următoarele informații:

Beneficiar

 

Titlu proiect:

 

Fond:

 

Cod proiect:

 

Perioada implementare

 

Modificările sunt evidențiate în documentul revizuit al Instrucțiunilor pentru solicitanți

Microsoft Office document icon instructiuni_fami_17.02.doc (1.49 MB) Microsoft Office document icon rev_is_22032017.doc (1.87 MB) Fişier 1_clarificari_rev_24.03.2017.docx (37.75 KB) Microsoft Office document icon comisie_evaluare.doc (34.5 KB) Microsoft Office document icon anunt_de_atribuire_17.02.doc (48.5 KB)

FAMI 17.01

Obiectiv specific 3 - Returnare

Obiectiv Națíonal 1 - Măsuri asociate

Obiectiv Națíonal 2 - Măsuri de returnare

Acțiuni

Monitorizarea misiunilor de returnare forțată (ON1)

Returnarea voluntară umanitar asistată și reintegrarea străinilor în țările de origine (ON2)

Microsoft Office document icon instructiuni_fami_17.01.doc (1.38 MB) Microsoft Office document icon clarificari_17.01.doc (33 KB) Microsoft Office document icon comisie_17.01.doc (34.5 KB) Microsoft Office document icon anunt_de_atribuire_17.01.doc (40 KB)

FAMI 16.01

Obiectiv specific 2 - Integrare
Obiectiv Națíonal 2 - Integrare

Acțiuni
Măsuri de informare vizând sprijinirea integrării RTT și BP, consultări între comunitățile de RTT și actorii relevanți (ON2)
Crearea de surse de documentare, instrumente, rețele și instrumente de cercetare (ON2)
Crearea de indicatori specifici, standarde unitare și materiale didactice pentru uzul practicienilor (ON2)

FAMI 16.04

Obiectiv specific 3 - Returnare
Obiectiv Națíonal 1 – Măsuri asociate
Obiectiv National 2 – Măsuri de returnare

Acțiuni
Acordarea de asistență juridică străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare (ON1)
Asistenţă materială acordată străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare și sunt luați în custodie publică (ON1)
Returnarea voluntară umanitar asistată și reintegrarea străinilor în țările de origine (ON2)
Acordarea de asistență medicală și psihologică străinilor cu statut de tolerare pe teritoriul României (ON1)

FAMI 16.02

Obiectiv specific 1 - Azil
Obiectiv Națíonal 2 - Evaluare

Acțiuni
Acțiunea: Gestionarea Informațiilor din Țările de Origine (ON2)

FAMI 16.03

Obiectiv specific 1 - Azil Obiectiv Națíonal – Recepţie/Azil Acțiuni Acordarea de asistență socială/materială solicitanților de azil (ON1) Acordarea de asistență juridică solicitanților de azil (ON1)

Fişier anunt_de_atribuire_16.03.docx (19.99 KB)

FAMI 16.05

Obiectiv specific 1 - Azil
Obiectiv Națíonal 3 - Relocare

Acțiuni
Transferul în România a 20 persoane relocate (ON3)
Transferul în România a 80 persoane relocate (ON3)

FAMI 15.04

Obiectiv specific 3 - Returnare
Obiectiv Națíonal 2 – Măsuri de returnare

Acțiuni
Monitorizarea misiunilor de returnare forțată

FAMI 15.03

Obiectiv specific 2 – Integrare/Migratie legală
Obiectiv Națíonal 2 - Integrare

Acțiuni
Integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a străinilor cu ședere legală în România (ON2)

FAMI 15.02

Obiectiv specific 3 - Returnre
Obiectiv Națíonal 1 - Măsuri asociate
Obiectiv Națíonal 2 – Măsuri de returnare

Acțiuni
Returnarea voluntară umanitar asistată și reintegrarea străinilor în țările de origine (ON2)
Acordarea de asistență juridică străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare (ON1)
Asistenţă materială acordată străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare și sunt luați în custodie publică (ON1)
Acordarea de asistență medicală și psihologică străinilor cu statut de tolerare pe teritoriul României (ON1)

Pagini