Selecții încheiate

FAMI/20.01

FAMI 20.01

 

Obiectivul Specific 2 - Obiectiv național  2  - “Integrare / Migrație legală - Integrare”

Obiectivul Specific 3 - Obiectiv național  1  - “Returnare – Măsuri de însoțire”

Obiectivul Specific 3  - Obiectiv național 2  - “Returnare – Măsuri de returnare”

Acțiuni

Acțiunea 1 ”Integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a străinilor cu ședere legală în România” (ON2)

Acțiunea 2 ”Monitorizarea măsurilor de returnare forţată” (ON1)

Acțiunea 3 „Returnarea voluntară umanitar asistată și reintegrarea străinilor în țările de origine” (ON2)

 

Fişier is_20.01_18.03.2020_final.docx (1.22 MB) Fişier is_20.01_revizie_27.03.2020.docx (1.22 MB) Fişier clarificari_20.01_27.03.2020.docx (68.47 KB), Fişier is_20.01_revizie_27.03.2020.docx (1.22 MB) Fişier comisie_selectie.docx (26.13 KB) PDF icon anunt.pdf (1.5 MB)

FAMI/19.03

OS2 - Integrare/Migrație legală / ON2 - Integrare Acțiune - Crearea de surse de documentare, instrumente, rețele și instrumente de cercetare

Fişier instructiuni_19.03.docx (1.2 MB) Microsoft Office document icon comisi1.doc (30.63 KB) Microsoft Office document icon anunt_de_atribuire_19.03.doc (40.5 KB)

FAMI/19.02

OS1 Azil / ON2 Evaluare
Acţiune 1 – Gestionarea Informaţiilor din Ţările de Origine
OS2 Integrare/Migrație legală / ON2 Integrare
Acțiune 2 - Integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a străinilor cu ședere legală în România – regiunea 1

Fişier instructiuni_19.02.docx (1.24 MB) Fişier instructiuni_19.02_revizuite_20.08.2019.docx (1.21 MB), Fişier instructiuni_19.02_revizuite_21.08.2019.docx (1.21 MB) Fişier clarificari_19.02_19.08.2019.docx (61.22 KB), Fişier clarificari_19.02_21.08.2019.docx (62.38 KB) Fişier comisie_evaluare.docx (31.86 KB), Microsoft Office document icon anunt_de_atribuire_19.02.doc (37.5 KB)

FAMI 19.01

OS1 Azil/ ON1 Recepție/Azil

Acțiune 1 - Acordarea de asistență juridică solicitanților de azil

Acțiune 2 - Acordarea de asistența materială/socială solicitanților de azil

Actiune 3 - Acordarea de asistență medicală și psihologică solicitanților azil OS2 Integrare/Migrație legală/ ON2 Integrare

Acțiune 4 - Integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a străinilor cu ședere legală în România

INFORMARE BENEFICIARI

In conformitate cu Instructiunile pentru beneficiari revizuite, noua data limita pentru depunerea cererilor de finantare este 28.05.2019, ora 09.00

Fişier instructiuni_19.01_vers.24.04.2019_final.docx (1.21 MB) Fişier instructiuni_19.01_revizuite_15.05.2019.docx (1.21 MB), Microsoft Office document icon anunt_de_atribuire_19.01.doc (52.5 KB) Fişier comisie_evaluare.docx (30.99 KB)

FAMI 18.04

Obiective Specifice PN-FAMI - OS1. Azil

Obiective Naţionale PN-FAMI - ON 3. Relocare

Acţiuni

Acțiunea 1. Suport pentru misiunile de selecție IGI, asistență și transfer în România pentru refugiații relocați (18 luni)

Acțiunea 2. Asigurarea accesului la locuințe a beneficiarilor de protecție internațională pe parcursul programului de integrare (24 luni)

Acțiunea 3. Acordarea de asistență juridică străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare (24 luni)

Acțiunea 4  Asistenţă materială acordată străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare și sunt luați în custodie publică, precum și minorilor care fac obiectul unei decizii de returnare (24 luni)

Acțiunea 5  Acordarea de asistență medicală și psihologică străinilor cu statut de tolerare pe teritoriul României (24 luni)

 

Fişier instructiuni_18.04_10.10.2018.docx (1.11 MB) PDF icon clarificari_nr._1_22.10.2018.pdf (885.07 KB), Fişier completare_clarificare_nr._1_23.10.2018.docx (23.09 KB) Fişier comisie_18.04_10.10.2018_1.docx (104.42 KB) Microsoft Office document icon anunt_de_atribuire_18.04.doc (50 KB)

FAMI 18.03

Obiective Specifice PN-FAMI

OS2. Integrare/Migrație legală

 

Obiective Naționale PN-FAMI

 (OS2) ON 2. Integrare

 

Acțiuni

Acțiunea 1. Asigurarea accesului la locuințe a beneficiarilor de protecție internațională pe parcursul programului de integrare (OS2 – ON2)

Microsoft Office document icon instructiuni_18_03_30.05.2018.doc (4.34 MB)

FAMI 18.02

Obiective Specifice PN-FAMI

OS1. Azil

OS2. Integrare/Migrație legală

Obiective Naţionale PN-FAMI

(OS1) ON 1. Recepție/Azil

(OS2) ON 2. Integrare

Acţiuni

Acțiunea 1. Acordarea de asistență socială/materială solicitanților de azil (OS1 - ON1)

Acțiunea 2. Acordarea de asistență medicală și psihologică solicitanților de azil (OS1 - ON1)

Acțiunea 3. Asigurarea accesului la locuințe a beneficiarilor de protecție internațională pe parcursul programului de integrare (OS2 – ON2)

Microsoft Office document icon instructiuni_18.02_11.04.2018.doc (1.35 MB) Microsoft Office document icon instructiuni_revizuite_24.04.2018.doc (4.4 MB) Fişier clarificari_19.04.2018.docx (14.51 KB), Fişier clarificari-24.04.2018.docx (13.71 KB), Fişier clarificari_08.05.2018.docx (13.87 KB), Fişier clarificari_8.05.2018.docx (14.56 KB) Fişier anunt_de_atribuire_18.02.docx (18.8 KB)

FAMI 18.01

Obiective Specifice PN-FAMI

OS3. Returnare

Obiective Naţionale PN-FAMI

ON 1. Măsuri asociate

Acţiuni

Monitorizarea misiunilor de returnare forțată (ON1)

Fişier instructiuni_18.01.docx (598.21 KB) Microsoft Office document icon comisie_evaluare_selectie_fami_18.01.doc (33.5 KB) Microsoft Office document icon anunt_de_atribuire_18.01.doc (35 KB)

FAMI 17.04

Obiective Specifice PN-FAMI

OS3 Returnare

Obiective Naţionale PN-FAMI

ON1 Măsuri asociate

Acţiuni

Acțiunea 1. Acordarea de asistență juridică străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare (ON1 – PF 1a)

Acțiunea 2. Asistenţă materială acordată străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare și sunt luați în custodie publică, precum și minorilor care fac obiectul unei decizii de returnare (ON1 – PF 1a -b)

Acțiunea 3. Acordarea de asistență medicală și psihologică străinilor cu statut de tolerare pe teritoriul României (ON1 – PF 1c)

Acțiunea 4 Pregătire cooperare instanțe pe linie de migratie si luare in custodie publica (ON1 – PF 2a)

Microsoft Office document icon instructiuni_solicitanti_fami_17_04_site.doc (1.69 MB) Fişier instructiuni_revizuite_25.08.docx (1.09 MB), Fişier instructiuni_revizuite_01.09.docx (1.36 MB) Fişier clarificari.docx (12.67 KB), Fişier clarificari_31.08.2017.docx (14.73 KB) Microsoft Office document icon comisie_evaluare_selectie_fami_17.04_site_igi.doc (32.5 KB) Microsoft Office document icon anunt_de_atribuire_17.04.doc (43.5 KB)

FAMI 17.03

Obiective Specifice PN-FAMI

OS1. Azil

OS2. Integrare/Migraţie legală

Obiective Naţionale PN-FAMI

ON1. Recepţie/Azil – OS1.

ON2. Evaluare – OS1.

ON2. Integrare – OS2.

Acţiuni

Asistenţă şi consiliere juridică pentru SA (OS1 – ON1)

Dezvoltarea și actualizarea portalului ITO; pregătirea utilizatorilor potențiali pe baza instrumentelor existente/expertizei dezvoltate de BESA (OSA – ON2)

Crearea de indicatori specifici, standarde unitare şi materiale didactice pentru uzul practicienilor (OS2 – ON2)

Microsoft Office document icon instructiuni_solicitanti_fami_17_03.doc (1.39 MB) Fişier clarificari_1.docx (12.66 KB), Fişier clarificari_2.docx (10.32 KB) Fişier comisie.docx (16.22 KB) Microsoft Office document icon anunt_de_atribuire_17.03.doc (42.5 KB)

Pagini