Proiecte FSI

Conţinut:

Obiectiv general: Îmbunătățirea activității I.G.I. prin eficientizarea schimbului de date între sistemele SIMS și SNIV și asigurarea unei funcționalități continue

Perioada de implementare: 23.02.2021 - 23.03.2021

Sursă de finanțare: Fondul pentru Securitate Internă

Activități:

  • Elaborarea specificaţiilor tehnice, a caietului de sarcini și derularea procedurii de achiziție
  • Redefinirea integrării sistemelor SIMS și SNIV prin crearea de servicii web
  • Recepția la finalizarea contractului

Buget total: 511 308 lei

Contribuția financiară UE: 383 481 lei

Contribuția financiară națională: 127 827 lei

 

Imagine:
Conţinut:

Obiectiv general: Adaptarea sistemului IT&C al Inspectoratului General pentru Imigrări în vederea conectării infrastructurii naționale de imigrări la NUI, respectiv EES

Perioada de implementare: 30.01.2021 - 30.11.2022

Sursă de finanțare - Fondul de Securitate Internă

Activități

  • Realizarea achizițiilor bunurilor și serviciilor necesare operaționalizării componentei naționale EES la I.G.I.
  • Implementarea contractelor de furnizare de bunuri și servicii - adaptarea sistemului informatic și infrastructurii IT&C pentru operaționalizarea componentei naționale EES la I.G.I.
  • Implementarea contractului de furnizare a serviciilor suport proiectare aplicație si continuare adaptare evolutivă și legislativă
  • Recepția bunurilor și serviciilor achiziționate

 

Buget total: 2 254 519 lei

Contribuția financiară UE: 2 254 519 lei

Imagine: