Servicii de organizare evenimente hoteliere - servicii cazare cod CPV 55110000-4, servicii catering cod CPV 55520000-1 si servicii inchiriere sala cod CPV 79952000-2

Tip anunț: 
Anexa 2
Română
Tip contract: 
Contract de servicii
Denumire achiziție: 
Servicii de organizare evenimente hoteliere - servicii cazare cod CPV 55110000-4, servicii catering cod CPV 55520000-1 si servicii inchiriere sala cod CPV 79952000-2
CPV: 
55100000-1 - Servicii hoteliere (Rev.2)
Valoarea estimativă fără TVA: 
41.036,11

Poate participa orice operator economic care are dreptul legal de a executa serviciile ce fac obiectul prezentului anunt, prezentand in acest sens certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (copie lizibila) din care sa reiasa obiectul de activitate. Propunerea tehnica si Propunerea Financiara se vor transmite la adresa de e-mail achizitii.igi@mai.gov.ro, pana la data de 11.09.2020 inclusiv, CU CONFRIMARE DE PRIMIRE. Totodata, cu depunerea ofertei se va depune si Declaratia privind respectarea legislatiei privind conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului de servicii. Propunerea financiara se va realiza prezentand PRETURILE UNITARE pe fiecare serviciu in parte, asa cum se solicita in caietul de sarcini. Valoarea estimata este de: LOT 1 - SESIUNI DE INSTRUIRE PENTRU PERSONALUL RECENT ANGAJAT AL MAI – Oradea – 13-16.10.2020 - valoare estimata: 23,502.55 lei fără TVA; LOT 2 -LOT 2 DISEMINARE NAȚIONALĂ MODULE BESA – BUCUREȘTI 27-30.10.2020 - valoare estimata: 17,533.56 lei fără TVA;

Se va incheia un contract de prestari servicii cu operatorul declarat castigator pe fiecare lot in parte. Plata se va efectua prin OP la 30 zile de la primirea facturii.

Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut/ lot

 

Informatii suplimentare:

Ofertele financiare si propunerile tehnice vor fi transmise prin e-mail la adresa achizitii.igi@mai.gov.ro CU CONFIRMARE DE PRIMIRE sau se pot depune la sediul nostru din str lt col Constantintin Marinescu nr.15A , Sector 5, Bucuresti pana cel mai tarziu la data de 11.09.2020 inclusiv. Persoana de contact : insp. de politie Mioara PÂRVU 0766529368

Specificații tehnice: 
An: 
2020
Luna: 
09
DisplayDate: 
08