Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate si studiului geotehnic privind "Extinderea capacitatii de cazare a Centrului de cazare a strainilor luati in custodie publica Arad"

Tip anunț: 
Cumparari directe
Română
Tip contract: 
Contract de servicii
Denumire achiziție: 
Achizitie servicii de elaborare a studiului de fezabilitate si studiului geotehnic privind "Extinderea capacitatii de cazare a Centrului de cazare a strainilor luati in custodie publica Arad"
CPV: 
74131500-1
Valoarea estimativă fără TVA: 
102,344.00

Ofertantii vor depune propunerea tehnica pentru asumarea tuturor cerintelor prevazute in Tema de proiectare si in Caietul de sarcini. Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor da o declaratie prin care sa dovedeasca faptul ca, la elaborarea ofertei, au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, care sunt la nivel national si european, precum si ca le vor respecta pe parcursul îndeplinirii contractului.

Catre toti operatorii economici participanti la procedura de achizitie directa a serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate si studiului geotehnic privind "Extinderea capacitatii de cazare a Centrului de cazare a strainilor luati in custodie publica Arad":

Raspunsuri la solicitari de clarificare:

INTREBARE 1: Va rugam sa ne comunicati daca se accepta prezentarea unei declaratii pe propria raspundere prin care ofertantul isi asuma toate cerintele prevazute in Tema de proiectare si in Caietul de sarcini.

*RASPUNS: Ofertantii au obligativitatea de a depune propunerea tehnica care va fi elaborata astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite toate cerintele din caietul de sarcini si tema de proiectare. Propunerea tehnica va consta intr-o descriere detaliata a activitatilor ce vor fi demarate in cadrul contractului conform metodologiei de prestare a serviciilor cu indicarea etapelor, stadiilor esentiale a modului in care activitătile respective sunt realizate precum si a resurselor umane alocate pe activitati.

INTREBARE 2: Va rugam sa clarificati in sarcina cui va fi cheltuiala privind "deplasarea operatorului economic castigator, impreuna cu specialistii din cadrul Directiei Suport Logistic, in vederea vizitarii centrelor de custodie publica din tarile membre UE , pentru identificarea solutiei tehnico-financiare optime"asa cum se specifica in Nota de la pagina 7 a Caietului de sarcini privind achizitia serviciului de intocmire a studiului de fezabilitate si a studiului geotehnic pentru EXTINDEREA CAPACITATII CENTRULUI DE CAZARE A STRAINILOR LUATI IN CUSTODIE PUBLICA ARAD.

*RASPUNS: Cheltuielile privind deplasarea operatorului economic, împreună cu specialiștii din cadrul Direcției Suport Logistic, în vederea vizitării centrelor de custodie publică din țările membre UE, pentru identificarea soluției tehnico-financiare optime, revin în sarcina autorității contractante care va asigura transportul și cazarea.

Caiet de sarcini: 
An: 
2018
Luna: 
02
DisplayDate: 
14