Lucrari de igienizare la etajul 2 al imobilului CRPCSA Giurgiu, situat in str. 1907, nr. 1C, municipiul Giurgiu

Tip anunț: 
Anunt publicitar - Achizitie directa
Română
Tip contract: 
Contract de lucrari
Denumire achiziție: 
Lucrari de igienizare la etajul 2 al imobilului CRPCSA Giurgiu, situat in str. 1907, nr. 1C, municipiul Giurgiu
CPV: 
45453100-8 - Lucrari de renovare (Rev.2)
Valoarea estimativă fără TVA: 
33987.44 lei

Executia de lucrari de igienizare la etajul 2 al imobilului CRPCSA Giurgiu, situat in str. 1907, nr. 1C, municipiul Giurgiu se va face in conformitate cu Caietul de sarcini care se poate descarca de la adresa http://igi.mai.gov.ro/ro/licitatie.Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor da o declaratie prin care sa dovedeasca faptul ca, la elaborarea ofertei, au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, care sunt la nivel national si european, precum si ca le vor respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrari. Ofertantii vor depune propunerea tehnica pentru asumarea tuturor cerintelor prevazute in caietul de sarcini. Cotele de recapitulatie aferente manoperei vor fi cele legale pentru anul 2018. In cazul in care operatorul economic, in baza unor reglementari legale specifice, beneficiaza (sau este obligat) la alte cote de recapitulatie, acesta va include in propunerea financiara docementele justificative. Durata de executie: 45 de zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a contractului si emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.Operatorii economici interesati vor putea viziona amplasamentul pentru o analiza obiectiva. 

Ofertele financiare si propunerile tehnice vor fi transmise prin e-mail la adresa achizitii.igi@mai.gov.ro sau se pot depune la sediul nostru din str Lt Col Marinescu Constantin, nr 15 A, sector 5, Bucuresti pana la data de 02.04.2018 inclusiv.

Caiet de sarcini: 
An: 
2018
Luna: 
03
DisplayDate: 
22