Intretinere tehnica periodica si service, executare lucrari de reparatii la Chiller-ul THERMOCOLD EXCEL E 245 ZC SE aflat in incinta Centrului pentru Cazarea Strainilor Luati in Custodie Publica- Otopeni, Sos. Bucuresti - Ploiesti, nr. 257, localitatea O

Tip anunț: 
Anunt publicitar - Achizitie directa
Română
Tip contract: 
Contract de servicii
Denumire achiziție: 
Achizitie directa
CPV: 
50324100-3-Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)
Valoarea estimativă fără TVA: 
6991,17

Intretinere tehnica periodica si service, executare lucrari de reparatii la Chiller-ul THERMOCOLD EXCEL E 245 ZC SE aflat in incinta Centrului pentru Cazarea Strainilor Luati in Custodie Publica- Otopeni, Sos. Bucuresti - Ploiesti, nr. 257, localitatea Otopeni, judetul Ilfov in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini ce poate fi accesat la adresa noastra de internet: http://igi.mai.gov.ro/ro/licita-ii . Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor da o declaratie prin care sa dovedeasca faptul ca, la elaborarea ofertei, au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, care sunt la nivel national si european, precum si ca le vor respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrari. Ofertantii vor depune propunerea tehnica pentru asumarea tuturor cerintelor prevazute in caietul de sarcini. Operatorii economici interesati vor putea viziona amplasamentul pentru o analiza obiectiva in baza unei solicitari adresata autoritatii contractante in acest sens.

An: 
2017
Luna: 
mai
DisplayDate: 
25.05.2017