Contract de furnizare, instalare si punere in functiune a unor sisteme perimetrale si control acces

Tip anunț: 
Anunt publicitar
Română
Tip contract: 
Contract de furnizare
Denumire achiziție: 
Contract de furnizare, instalare si punere in functiune a unor sisteme perimetrale si control acces
CPV: 
35121700-5-Sisteme de alarma (Rev.2)
Valoarea estimativă fără TVA: 
25833.34

Anunt publicitate SEAP numarul 131822   

Autoritate contractanta

Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil Radauti 

Adresa postala:  Strada Perilor nr. 2 , Localitatea:  Radauti , Cod postal:  725400 , Romania , Punct(e) de contact:  CRPCSA Radauti , Tel.  +40 230564462/ +40 230564463 , Email:  ori.cradauti@mira.gov.ro , Fax:  +40 230564464 

 

 

Detalii anunt 

Tip anunt: Cumparari directe 

Tip contract: Furnizare 

Denumirea achizitie: Contract de furnizare, instalare si punere in functiune a unor sisteme perimetrale si control acces 

CPV: 35121700-5-Sisteme de alarma (Rev.2) 

Descrierea contractului: Furnizare, instalare si punere in functiune a unor sisteme perimetrale si control acces adaptate functionalitatilor specifice spatiilor inchise, astfel: Lot 2: Sistem perimetral si control acces in spatiul inchis situat in Str. Cetatii, nr. 1 A, Somcuta Mare, jud. Maramures, cu o valoare estimata fara TVA de 12916.67 ron; LOT 4: Sistem perimetral si control acces in spatiul inchis situat in Str. Perilor, nr. 2, Mun. Radauti, Jud. Suceava, cu o valoare estimata fara TVA de 12916.67 ron 

Valoarea estimata fara TVA: 25833.34 RON 

Conditii contract: Operatorii economici trebuie sa detina autorizatii specifice lucrarilor in domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor conform legii 333/2003. 

Conditii participare: Caietul de sarcini si specificatiile tehnice pot si accesate la adresa de internet: http://igi.mai.gov.ro/ro/licita-ii 

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut 

Termen limita primire oferte: 01.11.2017 

Informatii suplimentare: Ofertele financiare si propunerile tehnice, vor fi transmise prin e-mail la adresa: c.radauti.igi@mai.gov.ro, sau se pot depune la sediul nostru din Str. Perilor nr. 2, Radauti, jud. Suceava, pana la data de 1.11.2017 

An: 
2017
Luna: 
octombrie