ACHIZITIONARE LUCRARI DE IGIENIZARE A PAVILIOANELOR B SI C DIN CADRUL CRPCSA TIMISOARA SITUAT IN STR. ARMONIEI, NR. 33, MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS

Tip anunț: 
Anunt publicitar
Română
Tip contract: 
Contract de lucrari
Denumire achiziție: 
ACHIZITIONARE LUCRARI DE IGIENIZARE A PAVILIOANELOR B SI C DIN CADRUL CRPCSA TIMISOARA SITUAT IN STR. ARMONIEI, NR. 33, MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS
CPV: 
45453100-8-Lucrari de renovare (Rev.2)
Valoarea estimativă fără TVA: 
39747.90

Tip anunt: Cumparari directe-Anunt Publicitar nr. 139875 din 21.11.2017

Tip contract: Lucrari

Denumirea achizitie: ACHIZITIONARE LUCRARI DE IGIENIZARE A PAVILIOANELOR B SI C DIN CADRUL CRPCSA TIMISOARA SITUAT IN STR. ARMONIEI, NR. 33, MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS

CPV: 45453100-8-Lucrari de renovare (Rev.2)

Descrierea contractului: Lucrari de igienizare a pavilioanelor B si C din cadrul CRPCSA Timisoara, situat in municipiul Timisoara, str. Armoniei, nr. 33, judetul Timis, in conformitate cu Caietul de sarcini anexat alaturat.

Valoarea estimata fara TVA: 39747.90 RON

Conditii contract: Executia de lucrari de igienizare a pavilioanelor B si C din cadrul CRPCSA Timisoara, situat in municipiul Timisoara, str. Armoniei, nr. 33, judetul Timis se va face in conformitate cu Caietul de sarcini anexat alaturat

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor da o declaratie prin care sa dovedeasca faptul ca, la elaborarea ofertei, au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, care sunt la nivel national si european, precum si ca le vor respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrari. Ofertantii vor depune propunerea tehnica pentru asumarea tuturor cerintelor prevazute in caietul de sarcini. Cotele de recapitulatie aferente manoperei vor fi cele legale pentru anul 2017. In cazul in care operatorul economic, in baza unor reglementari legale specifice, beneficiaza (sau este obligat) la alte cote de recapitulatie, acesta va include in propunerea financiara documentele justificative. Durata de executie: 20 de zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a contractului si emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.Operatorii economici interesati vor putea viziona amplasamentul pentru o analiza obiectiva.

Conditii participare: Conform caietului de sarcini care se poate descarca de la adresa anexat alaturat.

 Ofertantul castigator va constitui garantia de buna executie, respectiv 10% din valoarea fara TVA a ofertei/contractului.

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte: 27.11.2017

Informatii suplimentare: Ofertele financiare si propunerile tehnice vor fi transmise prin e-mail la adresa c.timisoara.igi@mai.gov.ro sau se pot depune la sediul nostru din str. Armoniei, nr. 33, Timisoara pana la data de 27.11.2017 inclusiv.

An: 
2017
Luna: 
11