Achizitionare lucrari de constructii, instalatii sanitare si electrice la grupul sanitar situat la parter, respectiv lucrari de igienizare a etajului 2 din cadrul imobilului CRPCSA Giurgiu, situat in municipiul Giurgiu, str. 1907, nr. 1C, judetul Giurgiu.

Tip anunț: 
Anunt publicitar - Achizitie directa
Română
Tip contract: 
Contract de lucrari
Denumire achiziție: 
Achizitionare lucrari de constructii, instalatii sanitare si electrice la grupul sanitar situat la parter, respectiv lucrari de igienizare a etajului 2 din cadrul imobilului CRPCSA Giurgiu, situat in municipiul Giurgiu, str. 1907, nr. 1C, judetul Giurgiu.
CPV: 
45453100-8-Lucrari de renovare (Rev.2)
Valoarea estimativă fără TVA: 
75357.51 RON

Descrierea contractului: LOTUL 1: Executie lucrari de constructii, instalatii sanitare si electrice la grupul sanitar situat la parterul imobilului CRPCSA Giurgiu, situat in municipiul Giurgiu, str. 1907, nr. 1C, judetul Giurgiu, in conformitate cu Caietul de sarcini, ce poate fi accesat la adresa la de internet: http://igi.mai.gov.ro/ro/licita-ii -VALOARE ESTIMATA FARA TVA 29253.53 LEI. LOTUL 2: Lucrari de igienizare la etajul al 2-lea al imobilului CRPCSA Giurgiu, situat in municipiul Giurgiu, str. 1907, nr. 1C, judetul Giurgiu, in conformitate cu Caietul de sarcini, ce poate fi accesat la adresa la de internet: http://igi.mai.gov.ro/ro/licita-ii -VALOARE ESTIMATA FARA TVA 46103.98 LEI.

Valoarea estimata fara TVA: 75357.51 RON

Conditii contract: Executia de lucrari de constructii, instalatii sanitare si electrice la grupul sanitar situat la parter, respectiv lucrari de igienizare a etajului 2 din cadrul imobilului CRPCSA Giurgiu, situat in municipiul Giurgiu, str. 1907, nr. 1C, judetul Giurgiu, se vor face in conformitate cu Caietul de sarcini pentru LOTUL 1 si Caietul de sarcini pentru LOTUL 2, puse la dispozitie prin intermediul adresei de internet http://igi.mai.gov.ro/ro/licita-ii . Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor da o declaratie prin care sa dovedeasca faptul ca, la elaborarea ofertei, au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, care sunt la nivel national si european, precum si ca le vor respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrari. Ofertantii vor depune propunerea tehnica pentru asumarea tuturor cerintelor prevazute in caietele de sarcini. Cotele de recapitulatie aferente manoperei vor fi cele legale pentru anul 2017. In cazul in care operatorul economic, in baza unor reglementari legale specifice, beneficiaza (sau este obligat) la alte cote de recapitulatie, acesta va include in propunerea financiara docementele justificative. Durata de executie: 30 de zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a contractului de lucrari pentru LOTUL 1 si 45 de zile pentru LOTUL 2.Operatorii economici interesati vor putea viziona amplasamentul pentru o analiza obiectiva. Atribuirea contractului se va face pentru unul sau pentru ambele loturi.

Conditii participare: Conform caietelor de sarcini ce pot fi accesate la adresa de internet: http://igi.mai.gov.ro/ro/licita-ii. Ofertantul castigator va constitui garantia de buna executie, respectiv 10% din valoarea fara TVA a ofertei/contractului.

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut/lot

Termen limita primire oferte: 17.08.2017

Informatii suplimentare: Ofertele financiare si propunerile tehnice vor fi transmise prin e-mail la adresa achizitii.igi@mai.gov.ro sau se pot depune la sediul nostru din str Lt Col Marinescu Constantin, nr 15 A, sector 5, Bucuresti pana la data de 02.08.2017 inclusiv.

An: 
2017
Luna: 
august
DisplayDate: 
03.08.2017