Achizitionare echipamente si materiale medicale(anunt SEAP)

Tip anunț: 
Anunt publicitar - Achizitie directa
Română
Tip contract: 
Contract de furnizare
Denumire achiziție: 
Achizitionare echipamente si materiale medicale
CPV: 
33182240-3
Valoarea estimativă fără TVA: 
912 - 100927

Lot 1 Defibrilator tip semiautomat-2 buc. conform Specificațiilor tehnice nr. 2929306/30.01.2018 -valoare estimata totala fara TVA 50138 lei 
Lot 2 Pachet electrozi pentru defibrilare-40 buc. conform Specificațiilor tehnice nr. 2929306/30.01.2018-valoare estimata totala fara TVA 3648 lei
Lot 3 Pachet electrozi pentru monitorizare EKG -20 buc. conform Specificațiilor tehnice nr. 2929306/30.01.2018-valoare estimata totala fara TVA 912 lei
Lot 4 Kit(container) mobil pentru replantare -2 buc. conform Specificațiilor tehnice nr. 2929306/30.01.2018-valoare estimata totala fara TVA 3647 lei
Lot 5 Saltea vacuumatică pentru transport accidentați- 2buc. conform Specificațiilor tehnice nr. 2929306/30.01.2018-valoare estimata totala fara TVA 2918 lei
Lot 6 Folie termoizolantă (pentru arși) -50 buc. conform Specificațiilor tehnice nr. 2929306/30.01.2018-valoare estimata totala fara TVA 2280 lei
Lot 7 Pansament pentru arsuri -100 buc. conform Specificațiilor tehnice nr. 2929306/30.01.2018-valoare estimata totala fara TVA 4560 lei
Lot 8 Guler cervical reglabil (adulți)-40 buc. conform Specificațiilor tehnice nr. 2929306/30.01.2018-valoare estimata totala fara TVA 3647 lei
Lot 9 Guler cervical reglabil (copii)-10 buc.conform Specificațiilor tehnice nr. 2929306/30.01.2018-valoare estimata totala fara TVA 912 lei
Lot 10 Pipe Guedel de diferite dimensiuni-40 buc. conform Specificațiilor tehnice nr. 2929306/30.01.2018-valoare estimata totala fara TVA 912 lei
Lot 11 Sterilizator cu căldură uscată -2 buc. conform Specificațiilor tehnice nr. 2929306/30.01.2018-valoare estimata totala fara TVA 9116 lei
Lot 12 Trusă de mică chirurgie de unică folosință- 200 buc. conform Specificațiilor tehnice nr. 2929306/30.01.2018-valoare estimata totala fara TVA 9120 lei
Lot 13 Otoscop -6 buc. conform Specificațiilor tehnice nr. 2929306/30.01.2018-valoare estimata totala fara TVA 2735 lei
Lot 14 Încălzitor de perfuzii-4 buc. conform Specificațiilor tehnice nr. 2929306/30.01.2018-valoare estimata totala fara TVA 6382 lei
Conditii contract:Termenul de livrare va fi de maxim 10 zile de la lansarea comenzii ferme. Livrarea se va efectua la sediul autoritatii contractante din Str. Lt. col. Marinescu Constantin, nr. 15A, Sector 5, Bucuresti. Ofertantii vor depune propunerea tehnica pentru asumarea tuturor cerintelor minimale prevazute in specificatia/specificatiile tehnica/tehnice ce pot fi accesate la adresa la de internet: http://igi.mai.gov.ro/ro/licita-ii. Ofertantul poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi 

Conditii participare:Ofertantul trebuie sa fie autorizat pentru furnizarea de astfel de produse si trebuie sa prezinte o declaratie de conformitate a produselor. Oferta financiara va contine, in mod obligatoriu, preturile unitare, exprimate in lei fara TVA 

Criterii adjudecare:Pretul cel mai scazut / Lot

Informatii suplimentare:Ofertele financiare si propunerile tehnice vor fi transmise prin e-mail la adresa achizitii.igi@mai.gov.ro sau se pot depune la sediul nostru din str Lt Col Marinescu Constantin, nr 15 A, sector 5, Bucuresti pana la data de 21.02.2018 inclusiv. 

Specificații tehnice: 
An: 
2018
Luna: 
01
DisplayDate: 
16