achizitionare echipamente IT

Tip anunț: 
Anunt publicitar - Achizitie directa
Română
Tip contract: 
contract de furnizare
Denumire achiziție: 
Achizitionare echipamente IT- Echipament multifunctional color -2 buc. si Copiator monocrom -6 buc.
CPV: 
30232110-8
Valoarea estimativă fără TVA: 
intre 23882.35 si 71579.83 RON

Denumirea achizitie: Achizitionare echipamente IT- Echipament multifunctional color -2 buc. si Copiator monocrom -6 buc. Anunt publicitar SEAP 146252 din 14.12.2017

CPV: 30232110-8-Imprimante laser (Rev.2)

Descrierea contractului: Achizitionare echipamente IT- Lot 1: Echipament multifunctional color -2 buc.(Valoare estimata fara TVA 23882.35 lei) conform specificatiilor tehnice incarcate pe site-ul nostru la adresa: http://igi.mai.gov.ro/ro/licita-ii si LOT 2: Copiator monocrom -6 buc.(Valoare estimata fara TVA 47697.48 lei) conform specificatiilor tehnice incarcate pe site-ul nostru la adresa: http://igi.mai.gov.ro/ro/licita-ii

Valoarea estimata fara TVA: 23882.35-71579.83 RON

Conditii contract: Achizitia se va efectua prin cumparare directa. Termenul de livrare va fi cel tarziu pana la data de 19.12.2017 inclusiv. Livrarea se va efectua la sediul nostru din Bucuresti, Str. Eforie, nr. 3-5, Sector 5, Bucuresti. Ofertantii vor depune propunerea tehnica pentru asumarea tuturor cerintelor minimale prevazute in specificatia/specificatiile tehnica/tehnice ce pot fi accesate la adresa la de internet: http://igi.mai.gov.ro/ro/licita-ii. Ofertantul poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi

Conditii participare: OFERTANTUL TREBUIE SA FACA DOVADA CA POATE LIVRA ECHIPAMENTELE PANA LA DATA DE 19.12.2017 INCLUSIV, in acest sent prezinta o DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE. Ofertantul trebuie sa fie autorizat pentru furnizarea de astfel de produse si trebuie sa prezinte o declaratie de conformitate a produselor si un certificat de garantie. Oferta financiara va contine, in mod obligatoriu, preturile unitare, exprimate in lei fara TVA

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut/Lot

Termen limita primire oferte: 17.12.2017

Informatii suplimentare: Ofertele financiare si propunerile tehnice vor fi transmise prin e-mail la adresa achizitii.igi@mai.gov.ro sau se pot depune la sediul nostru din str Lt Col Marinescu Constantin, nr 15 A, sector 5, Bucuresti pana la data de 17.12.2017 inclusiv.

An: 
2017
Luna: 
12