Achizitie sisteme de protectie, detectie, alarmare antiincendiu

Tip anunț: 
Cumparari directe
Română
Tip contract: 
Furnizare
Denumire achiziție: 
Achizitie sisteme de protectie, detectie, alarmare antiincendiu
CPV: 
31265100-4
Valoarea estimativă fără TVA: 
59758.83

Livrare, instalare si punere in functiune a urmatoarelor: LOT 1 - Sistem de protectie, detectie, alarmare antiincendiu la sediul IGI din str. Vasile Stolnicul, nr. 15A, sector 2, Bucuresti - valoare estimata: 33613.45 fara TVA; LOT 2 - Sistem de protectie, detectie, alarmare antiincendiu la sediul IGI din str.Tudor Gociu, nr. 24A, Bucuresti - valoare estimata: 26145.38 lei fara TVA

Conditii contract: Operatorii economici vor atasa propunerii tehnice o copie dupa autorizatii (proiectare, instalare, intretinere etc a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu) eliberate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta sau echivalente.Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor da o declaratie prin care sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, care sunt la nivel national si european, precum si ca le vor respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de furnizare . Ofertantii vor depune propunerea tehnica pentru asumarea tuturor cerintelor prevazute in caietele de sarcini si specificatiile tehnice .

Durata de livrare: Termenul de livrare, instalare si punere in functiune a sistemelor este de 30 zile de la data intrarii in vigoare a contractului

Plata se va efectua in maxim 30 zile de la livrare si intocmirea documentelor de receptie.

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut/ lot

An: 
2017
Luna: 
11
DisplayDate: 
24.11.2017