Formular pentru transmiterea reclamației administrative în cazul primirii unui răspuns negativ la o solicitare formulată în baza Legii 544/2001

Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în condiţiile Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunica în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.

În cazul în care considerați că răspunsul negativ nu este întemeiat, vă puteți adresa cu reclamație administrativă.

Reclamația se poate transmite în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului instituției.

Răspunsul la reclamație vă va fi transmis în termen de 15 zile de la înregistrărea acesteia.

Timpul estimativ de completare al formularului este de 10 minute.

Română
Ataşamente:
Files must be less than 2 MB.
Tipuri de fișiere permise: gif jpg jpeg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit tar zip.